Nasze interwencje

Kościerzyna. Szukała pracownika o najwyższych kwalifikacjach wśród bezrobotnych. Znalazła ...własną córkę.

NASZE INTERWENCJE