Nasze interwencje

Kościerzyna. Odchodząca dyrektor kościerskiego MOPS zatrudniła w podległej jej jednostce własną córkę.

NASZE INTERWENCJE