Nasze interwencje

Gmina Przywidz. Decyzja nakazująca właścicielce usunięcie wysypiska śmieci z jej działki kupionej od gminy została uchylona.

NASZE INTERWENCJE