Skip to main content

Las przemówił. Młodzi ludzie z powiatu kościerskiego postanowili to uwiecznić.


18 czerwca 2021
Las przemówił. Młodzi ludzie z powiatu kościerskiego postanowili to uwiecznić.

Prawie setkę prac nadesłano do konkursu fotograficznego "Mowa Lasu". Konkurs skierowany do uczniów powiatu kościerskiego miał na celu pokazanie życia i piękna lasu. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 17 czerwca w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie.

 

To pierwsza edycja konkursu, ale rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero w tym roku ze względu na brak możliwości spotykania się w warunkach pandemii. Choć - jak powiedział  Lech Zdrojewski - wszystkie prace były wyjątkowe, to komisja konkursowa wyróżniła 19 osób. Uczestnicy nadsyłali fotografie w trzech kategoriach: "Szepty lasu" (klasy I - III, nagrodzono 3 osoby), "Głosy lasu" (klasy IV - VIII i szkoły średnie, nagrodzono 6 osób), oraz "Śladami W. Puchalskiego" (fotografia czarno - biała, jedna osoba nagrodzona nagrodą specjalną ufundowaną przez prezesa firmy Dech - Pol).

 

 - Konkurs "Mowa Lasu" został zainicjowany 2 lata temu przez ówczesnego nadleśniczego Nadleśnictwa Kościerzyna Krzysztofa Frydla - powiedział Lech Zdrojewski, członek jury, organizator warsztatów fotograficznych, prywatnie fotografik i wydawca. - Tę inicjatywę kontynuuje jego następca, nadleśniczy Michał Jaworski, a dziś ogłosiliśmy wyniki i nie ważne kto otrzymał nagrodę, bo wszystkie prace spełniające wymagania konkursu są wyjątkowe, piękne i zasługują na uznanie - dodaje. - Każdy kto wziął udział w konkursie, pokazał nam jak las szepcze, jak mówi do nas, a czasami wręcz krzyczy: "ja tu żyję, żyję obok ciebie, słuchaj, nie niszcz mnie, bo to piękno może przeminąć i już nie będzie miał mnie" - opowiada Lech Zdrojewski.

 

Adam Kiedrowski

Fot.  Kinga Gełdon-Czech/KEENYS STUDIO