"RAKIET Z KIJEM, ZAPALI LONT i SZYBKO SI ODDALI" - to autentyczny tekst z opakowania jednej z petard kupionej cztery lata temu w Kościerzynie.

Chociaż o niebezpieczeństwie nieodpowiedniego obchodzenia się z petardami słychać dookoła bardzo dużo, to warto zapoznać się, skąd tak naprawdę pochodzą te towary. Jeśli spełniają normy bezpieczeństwa i producenci zapewniają, że - o ile stosujemy się do instrukcji - są niegroźne, to jak w to uwierzyć, jeśli w instrukcji są takie wskazówki (pisownia oryginalna):

"RAKIET Z KIJEM PROWADZCYM WOY DO STOJAKA LUB RURKI, TAK ABY RAKIETA Z KIJEM PROWADZCYM MOGA WZBI SI DO GRY.
ZAPALI LONT I SZYBKO SI ODDALI.
UYWA TYLKO NA WOLNYM POWIETRZU POD NADZOREM OSB DOROSYCH"

(ak)

comments

WOKÓŁ NAS

WOKÓŁ NAS - wszystkie artykuły w tej kategorii