W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia koronawirusem czasowo zamknięto Oddział Rehabilitacji dla Dorosłych szpitala w Dzierżążnie (powiat kartuski). Placówka ta należy organizacyjnie do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

 

Na oddziale rehabilitacji powstało ognisko związane z covid-19. Pobrano wymazy od wszystkich 55 osób przebywających na oddziale, w tym 23 pacjentów i 7 osób z personelu medycznego. Wirusa wykryto u 29 pacjentów (u 26 wynik testu był ujemny), lekarza, dwóch pielęgniarek, dwóch fizjoterapeutów i dwóch pracowników gospodarczych.

 

A oto komunikat, który ukazał się na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie:

"W ślad za informacją odnośnie czasowego zamknięcia Oddziału Rehabilitacji dla Dorosłych w Placówce w Dzierżążnie – Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. z uwagi na powstałe ognisko chorobowe COVID-19, informujemy, że wszystkie osoby przebywające na Oddziale zostały przebadane. Pobrano wymazy w kierunku SARS-CoV-2 od 55 pacjentów przebywających w przedmiotowym oddziale oraz całości personelu medycznego.

29 pacjentów otrzymało wynik dodatni - w chwili obecnej brak wskazań do hospitalizacji w ramach Oddziału Zakaźnego. Kolejne badania pacjentów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 będą wykonane w dniu 23.09.2020r.

26 pacjentów otrzymało wynik ujemny - pacjenci ze wglądu bezpieczeństwa epidemiologicznego zostali przeniesieni do wcześniej przygotowanego Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej. W dalszym ciągu będzie prowadzony proces rehabilitacji w ramach hospitalizacji. Ponowne badania pacjentów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 będą wykonane w dniu 18.09.2020r.

7 osób z personelu medycznego otrzymało wynik dodatni - w tym 1 lekarz, 2 pielęgniarki, 2 fizjoterapeutów oraz 2 pracowników gospodarczych. Wobec personelu medycznego prowadzony jest nadzór Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej".

 

(r)

comments

Województwo pomorskie