Na terenie Szpitala im. Mikołaj Kopernika w Gdańsku powstaje Zakład Diagnostyki Obrazowej. W jednym budynku pacjentom wykonywane będą kompleksowe badania m.in. tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, RTG i USG. Symboliczne zawieszenie wiechy odbyło się 10 września 2020 r.

 
Szpital nie posiadał własnego Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Ten rodzaj usług jest obecnie świadczony przez podmioty zewnętrzne. Dlatego też konieczne było utworzenie tego zakładu. Powstający budynek znajduje się przy Nowych Ogrodach 1-6 w miejscu po dawnych Zakładach Zaopatrzenia Ortopedycznego. Takie położenie budynku umożliwia jego dobre skomunikowanie z główną częścią szpitala, w tym SOR-em, blokami operacyjnymi oraz pozostałymi oddziałami. Zakład będzie pracować w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu.

 

– Dzięki utworzeniu Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku poprawi się dostępność i jakość badań obrazowych, a także zwiększy komfort pacjentów w trakcie leczenia – mówiła członek Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. – Nowoczesny sprzęt będzie służył pacjentom zarówno przed postawieniem diagnozy, przy ustalaniu procesu terapeutycznego, jak i przy kontroli postępów leczenia, a także do badań profilaktycznych. Z usług Zakładu skorzystają zarówno pacjenci szpitala, jak i osoby spoza placówki - dodała Kapała-Sokalska.

 

(r)

comments

Województwo pomorskie