Włączenie elementów edukacji morskiej do programów nauczania, upowszechnianie działań morsko-żeglarskich, promowanie lokalnych inicjatyw. To tylko niektóre z korzyści, jakie niesie za sobą przystąpienie do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej.

Program jest adresowany do wszystkich szkół i placówek oświatowych z województwa pomorskiego.

 
Pomorski Program Edukacji Morskiej

Rozpoczął się nabór zgłoszeń szkół i placówek województwa pomorskiego do udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej w roku szkolnym 2020/2021. Zadaniem Programu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukację morską, promowanie lokalnych działań w tym zakresie i upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez placówki oraz inne instytucje zaangażowane w edukację morsko-żeglarską, w oparciu o własne środki finansowe i posiadane zasoby.

Program skierowany jest zarówno do dzieci z  przedszkola, jaki i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 października 2020 r.

Szkoła realizując PPEM włącza elementy edukacji morskiej do programu nauczania poszczególnych przedmiotów (np. do historii, biologii czy języka polskiego) korzystając z sieci współpracy i samokształcenia powstałej w ramach programu. W ramach PPEM mogą się też odbywać specjalne szkolenia dla rad pedagogicznych na temat wprowadzania edukacji morskiej na zajęciach różnych przedmiotów. Oprócz tego, szkoły, które przystąpią do programu mogą skorzystać z innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli związanych z edukacja morską oraz z dostępu do bazy informacji na temat edukacji morskiej.


Przystąp do programu

Warunkiem udziału placówki w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej jest wysłanie (do 31.10.2020 r.) elektronicznego zgłoszenia przez stronę internetową. Szkoła realizując PPEM włącza elementy edukacji morskiej do programu nauczania poszczególnych przedmiotów (np. do historii, biologii czy języka polskiego) korzystając z sieci współpracy i samokształcenia powstałej w ramach programu. W ramach PPEM mogą się też odbywać specjalne szkolenia dla rad pedagogicznych na temat wprowadzania edukacji morskiej na zajęciach różnych przedmiotów. Oprócz tego, szkoły, które przystąpią do programu mogą skorzystać z innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli związanych z edukacja morską oraz z dostępu do bazy informacji na temat edukacji morskiej.

Szczegóły są dostępne na stronach edukacjamorska.pomorskie.eu i edukacjamorska.odn.slupsk.pl.

 

TK-G, pomorskie.eu

comments

Województwo pomorskie