Skip to main content

Nie żyje Józef Kochan. Odszedł w wieku 85 lat


22 lipca 2021
Nie żyje Józef Kochan. Odszedł w wieku 85 lat

Nie żyje Józef Kochan. Wieloletni kapelmistrz, znawca i nauczyciel rysunku. Wychowawca dzieci i młodzieży. Zmarł we wtorek, 20 lipca.

 

Nasza instytucja w ramach wieloletniej współpracy miała zaszczyt przekazywania jego wiedzy i zdolności kapelmistrzowskich naszym mieszkańcom. Przez wiele lat kierował i dyrygował orkiestrą ZPS "Lubiana", by później stworzyć w oparciu o Kościerski Dom Kultury orkiestrę miejską, której nadano nazwę "Costerina". To ona przez wiele lat (do 2005 roku) uświetniała święta, uroczystości i wydarzenia artystyczne.

Pan Józef Kochan przez wiele lat prowadził zajęcia jogi oraz nauki rysunku i malarstwa.

 

Niestety, tylko szczęśliwcy poszczycić się jego pracami. Swą wiedzą i talentem obdarowywał swoich wychowanków i poświęcił im niezliczoną ilość uwagi. Dbał o nich jak nikt na świecie...

 

Pan Józef nie tylko uczył i wychowywał, ale brał w opiekę powierzonych mu bardzo młodych ludzi. Wielu z jego adeptów dostało się na wymarzone studia. Wielu też uwierzyło w swoje możliwości i talent, a co ważniejsze w sens ludzkiego istnienia i dobro, które jest w każdym z nas. Był przy tym bardzo ciekawy świata, szczególnie sztuki, którą kochał ponad życie. Zawsze zachowywał się moralnie, a przez życie przechodził w wyprostowanej pozycji kapelmistrza. Dla tych, którzy go znali był przykładem człowieka oddanego bliźniemu, mistrzem taktu i dyskrecji, wielkim propagatorem tajników sztuki. Nigdy nie szukał poklasku i zachwytu. Skromny z natury, wolał raczej usuwać się w cień.

 

Cieszy nas bardzo fakt, że mieliśmy zaszczyt znać Go i pracować z Nim...

 

Pracownicy
Kościerskiego Domu Kultury

 

Fot. Archiwum KDK