Jerzy Landowski, sołtys Czarliny w gminie Kościerzyna nie żyje - informuje Urząd Gminy Kościerzyna.

"Pan Jerzy Landowski funkcję sołtysa sołectwa Czarlina pełnił od 1993 roku. Był osobą bardzo zaangażowaną w rozwiązywanie lokalnych problemów, rzetelnie wykonywał swoje obowiązki, zawsze mając na uwadze pomoc mieszkańcom. Sprawowanie funkcji sołtysa było dla Niego służbą, której wiele poświęcił. Sumienny, odpowiedzialny i życzliwy, zawsze uśmiechnięty, dbał o rozwój Gminy Kościerzyna wypełniając misję, jaką otrzymał od mieszkańców" - informuje na Facebooku Urząd Gminy Kościerzyna.

(r) Fot. UG Kościerzyna

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 2_2005
 • 1_2007 copy
 • 11_2006 copy
 • 1_2005
 • 4_2005 copy
 • 4_2006 copy
 • 3_2009 copy
 • 6_2006 copy
 • 3_2008 copy
 • jedynka12-2013
 • 4_2007 copy
 • 9_2006 copy
 • 4_2009 copy
 • 10_2006 copy
 • 5_2007 copy
 • 5_2006 copy
 • 1_2009 copy
 • 7_2009 copy
 • 2_2007 copy
 • 3_2006 copy
 • 8_2008 copy
 • 062012
 • 4_2008 copy
 • 5_2008 copy
 • jedynka09-2014
 • 092012
 • 2_2009 copy
 • 8_2006 copy
 • 2_2006 copy
 • 3_2005
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 7_2007 copy
 • 7_2008 copy
 • 1_2008 copy
 • 12_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 3_2007 copy
 • 7_2006 copy
 • jedynka03-2013
 • 6_2005
 • jedynka10-2014
 • 2_2008 copy
 • 1_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • jedynka6-2014
 • 5_2009 copy
 • 5_2005 copy
 • jedynka12-2014
 • 122012
 • 6_2007 copy