Skip to main content

Teresa Guzińska. Wspominają współpracownicy urzędu pracy


21 czerwca 2017
Teresa Guzińska. Wspominają współpracownicy urzędu pracy

20 czerwca na kościerskim cmentarzu tłumy żegnały śp. Teresę Guzińską, wieloletniego pracownika urzędu pracy w Kościerzynie.


Większość swojego życia zawodowego – bo prawie 27 lat ŚP. Teresa związała z kościerskim urzędem pracy. Zaczynała w listopadzie 1990 r., początkowo zajmując się tzw. kompleksową obsługą bezrobotnych, potem specjalizując się w tym, co najbardziej lubiła – w pośrednictwie pracy.

W 1993 r. została Kierownikiem Działu Pośrednictwa pracy, ale ze względu na szczupłość kadr, nadal osobiście świadczyła usługi pośrednictwa pracy. W tym czasie skończyła też studia licencjackie z zakresu poradnictwa zawodowego.
Teresa – jak to się mówi popularnie – znała się na ludziach. Dzięki temu potrafiła dobrze zdiagnozować problemy zawodowe swoich klientów i zaplanować właściwą formę wsparcia. Z drugiej strony dbała o to, żeby skierowani przez nią kandydaci spełniali oczekiwania pracodawców. Połączenie obydwu tych rzeczy jest niezmiernie trudne. Ona to potrafiła.
Jak przypadki beznadziejne - to do Teresy.

Niezmiernie trudno pomóc tzw. bardzo trudnym klientom, tj. osobom bez kwalifikacji, bez doświadczenia zawodowego, często z problemami zdrowotnymi czy uzależnieniami.
Teresa dzięki bardzo dobrym kontaktom z pracodawcami oraz umiejętnościom negocjacyjnym potrafiła pomóc tym ludziom, chociażby doraźnie.

Klient - nasz pan. Tę zasadę Teresa stosowała do wszystkich – do bezrobotnych, do pracodawców, do samorządowców. Uważała, że klientów należy obsługiwać fachowo, z życzliwością i nastawieniem na rozwiązanie ich problemów.

Po reorganizacji Urzędu w 2008 r., gdy została Zastępcą Dyrektora, wymagała stosowania tej zasady od wszystkich swoich podwładnych.

Teresa – jako zwierzchnik i koleżanka.
Teresa nie tylko wymagała od  swoich podwładnych, ale jako starsza koleżanka pomagała często pracownikom dobrymi radami czy pomocą w rozwiązywaniu ich problemów.

W lutym tego roku dowiedzieliśmy się o jej chorobie. Na początku była nadzieja.

Tereso – będziesz na zawsze w naszej pamięci.

Spoczywaj w pokoju.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia w tych trudnych dla Was chwilach.

Współpracownicy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie