Dziś w całym kraju policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mimo iż nadrzędnym celem działań będzie egzekwowanie przestrzegania przepisów mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Genezą policyjnych działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz motocyklistów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim. Nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Jednocześnie prowadzone są przedsięwzięcia edukacyjne, w ramach których policjanci przekazują uczestnikom ruchu drogowego informacje o zagrożeniach pieszych na drodze oraz potrzebie znajomości i przestrzegania przepisów prawa.

Kościerscy funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę m.in. na:

- zachowanie kierujących wobec pieszych,

- poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników,

- przechodzenie pieszych w miejscach niedozwolonych i niebezpiecznych,

- stosowanie się do sygnalizacji świetlnej czy też prawidłowe oświetlenie rowerzystów i właściwe przekraczanie przez nich jezdni.

To tylko niektóre sytuacje, które mają realny wpływ na bezpieczeństwo wśród osób poruszających się po drogach, chodnikach i drogach dla rowerów.

Warto przypomnieć, że uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Ostrożny pieszy to taki, który podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamięta o obserwacji pojazdów upewniając się czy kierowca prawidłowo reaguje na jego obecność na drodze. Co istotne kierujący pojazdem widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych powinien, zgodnie z przepisem, zmniejszyć prędkość a zwiększyć uwagę.

 

Źródło:

Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie

Fot. Adam Kiedrowski

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 122012
 • 10_2006 copy
 • 5_2007 copy
 • 5_2008 copy
 • 4_2008 copy
 • jedynka03-2013
 • jedynka09-2014
 • 12_2006 copy
 • 8_2006 copy
 • jedynka10-2014
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 7_2007 copy
 • 5_2005 copy
 • 2_2007 copy
 • 5_2009 copy
 • jedynka12-2014
 • 6_2005
 • 1_2006 copy
 • 092012
 • 5_2006 copy
 • 3_2006 copy
 • 1_2005
 • 6_2008 copy
 • 7_2009 copy
 • 4_2005 copy
 • 11_2006 copy
 • 3_2009 copy
 • 1_2009 copy
 • jedynka6-2014
 • 1_2007 copy
 • 3_2007 copy
 • 062012
 • 9_2008 copy
 • 2_2009 copy
 • 1_2008 copy
 • 2_2005
 • 9_2006 copy
 • 2_2006 copy
 • 3_2008 copy
 • 7_2008 copy
 • 2_2008 copy
 • 4_2009 copy
 • 6_2007 copy
 • 6_2006 copy
 • jedynka12-2013
 • 3_2005
 • 4_2006 copy
 • 8_2008 copy
 • 7_2006 copy
 • 4_2007 copy