Zabytkowy kościół w Wysinie w gminie Liniewo będzie poddany pracom konserwatorskim. Pieniądze na konserwację zostaną przekazane z budżetu województwa pomorskiego.

 

Radni województwa pomorskiego na ostatniej sesji sejmiku (27 lutego) podjęli uchwałę, na mocy której wsparciem finansowym zostaną objęte prace konserwatorskie niektórych zabytków na terenie Pomorza.

 

Jak poinformował marszałek Mieczysław Struk, w budżecie na ten cel zabezpieczono łączną kwotę 2,8 mln zł. Złożonych zostało 40 wniosków o dofinansowanie, przy czym komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 27 projektów, które spełniły wymagania formalne.

 

Z powiatu kościerskiego pozytywną opinię otrzymały dwa wnioski dotyczące prac konserwatorskich kościoła pw. Wszystkich Świętych w Wysinie. Pierwsze dofinansowanie oszacowane na ponad 55 tys. zł obejmie pełną konserwację i restaurację dwóch ołtarzy bocznych. Drugi wniosek, na kwotę ponad 30 tys. zł, dotyczy prac przy wschodniej nawie kościoła.

 

Kościół w Wysinie jest obiektem na liście pomorskiej wojewódzkiej ewidencji zabytków. Został zbudowany w latach 1892-1894.  

 

(ak) Fot. parafiawysin.pl

 

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 4_2005 copy
 • 2_2006 copy
 • 1_2008 copy
 • 7_2009 copy
 • 3_2007 copy
 • 1_2006 copy
 • 3_2008 copy
 • 4_2007 copy
 • jedynka6-2014
 • 11_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 3_2009 copy
 • 2_2007 copy
 • 2_2008 copy
 • 062012
 • 7_2006 copy
 • 12_2006 copy
 • 7_2007 copy
 • jedynka09-2014
 • 5_2005 copy
 • 6_2008 copy
 • 3_2006 copy
 • 6_2006 copy
 • 4_2009 copy
 • 5_2009 copy
 • 8_2008 copy
 • 1_2005
 • 092012
 • jedynka10-2014
 • 5_2007 copy
 • 2_2005
 • 9_2006 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 3_2005
 • 2_2009 copy
 • jedynka03-2013
 • 6_2005
 • 1_2009 copy
 • 5_2006 copy
 • jedynka12-2013
 • 10_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • 1_2007 copy
 • 5_2008 copy
 • 122012
 • 8_2006 copy
 • 6_2007 copy
 • 4_2008 copy
 • 9_2008 copy