Gmina Miasta Sopotu wraz z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym – Wydziałem Zamiejscowym w Sopocie realizować będą wspólnie projekt naukowo-badawczy na rzecz sopockiej społeczności szkolnej. List intencyjny w tej sprawie podpisany został 5 lutego.

Głównym celem badania będzie przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy dotyczącej profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w publicznych placówkach oświatowych w Sopocie. Oceniona zostanie skuteczność działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach.

- Liczba problemów i sytuacji stresowych, którym muszą stawić czoła dzieci i młodzież w środowisku szkolnym wzrasta. Dostrzegamy to i chcemy pomóc, stąd pomysł stworzenia platformy profilaktycznej, która posłuży do opracowania bardzo realnego i konkretnego wsparcia sopockich uczniów – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – By pomagać skutecznie, najpierw trzeba rozpoznać potrzeby. Wartością projektu jest jego szeroki zakres, bowiem przeprowadzenie badań w publicznych placówkach oświatowych pozwoli na poznanie opinii trzech środowisk szkolnych: uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Tylko takie kompleksowe działanie może przynieść efekty – dodaje wiceprezydent.

Platforma będzie narzędziem do diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole. Dzięki temu opracowany zostanie kompleksowy  program wychowawczo-profilaktyczny w każdej z publicznych placówek.


– Bardzo się cieszymy, że nasza uczelnia będzie pracować przy tym projekcie – mówi dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Romana Kadzikowska-Wrzosek, dziekan Wydziału Psychologii. – Nasze hasło brzmi: „Z teorią w praktykę” i oto wiedza z dziedziny psychologii przyczyni się do realnej poprawy sytuacji uczniów w sopockich szkołach.

 
W ramach współpracy zespół ekspertów zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS Sopot przygotuje zestaw narzędzi do realizacji badań w sopockich publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Badania obejmą uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, pracowników szkoły i rodziców.

Za realizację badania odpowiedzialna będzie firma PBS Sopot (Partner in Business Strategies). PBS przeprowadzi badania we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, stworzy stronę internetową sopockiej platformy profilaktycznej oraz opracuje raporty indywidualne oraz zbiorcze z realizowanego badania.

– Do końca lutego planowane jest przygotowanie przez SWPS narzędzi badawczych, tj. ankiet dla wszystkich respondentów – informuje Justyna Rozbicka-Stanisławska, główny specjalista ds. profilaktyki uzależnień UMS. – W marcu i kwietniu powinny być przeprowadzane badania ankietowe. Opracowanie raportu i podsumowanie badań przez PBS planowane jest do końca czerwca. Takie terminy realizacji pozwolą budować w nowym roku szkolnym programy wychowawczo-profilaktyczne już na podstawie tych badań.

Dodatkowo materiał będzie podstawą do stworzenia Gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na 2021 rok.

 
(r)

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 4_2005 copy
 • 4_2007 copy
 • 3_2007 copy
 • 1_2005
 • 1_2009 copy
 • 1_2006 copy
 • 8_2008 copy
 • 7_2009 copy
 • 1_2008 copy
 • 3_2008 copy
 • 122012
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 12_2006 copy
 • 10_2006 copy
 • 7_2007 copy
 • 1_2007 copy
 • 8_2006 copy
 • 5_2008 copy
 • 6_2005
 • 5_2007 copy
 • 3_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • jedynka10-2014
 • jedynka03-2013
 • 2_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • 092012
 • 5_2005 copy
 • 7_2006 copy
 • 6_2007 copy
 • 5_2009 copy
 • 4_2009 copy
 • 2_2007 copy
 • 6_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 2_2009 copy
 • 9_2006 copy
 • jedynka09-2014
 • jedynka12-2013
 • 5_2006 copy
 • 11_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • 062012
 • jedynka6-2014
 • 6_2008 copy
 • 3_2005
 • 3_2009 copy
 • 4_2008 copy
 • 2_2005
 • 2_2008 copy