Skip to main content

Przybył do Kościerzyny na rok. Tu odprawił swoją pierwszą mszę


03 czerwca 2023
Przybył do Kościerzyny na rok. Tu odprawił swoją pierwszą mszę

Przed rokiem przybył do Kościerzyny z południa Polski. Jako diakon uczył religii i był lubiany przez młodych ludzi. Już jako ksiądz swoją pierwszą mszę św. odprawiał 28 maja w Kościerzynie, w kościele Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w niedzielę Zesłania Ducha Świętego obchodziła uroczyście prymicje, czyli pierwszą mszę odprawianą przez dopiero co wyświęconego księdza. Kamil Sekuła, diakon Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, dzień wcześniej, czyli w sobotę 27 maja, został wyświęcony w Krakowie przez arcybiskupa lwowskiego, Mieczysława Mokrzyckiego.

 

djembed

 

 

Kamil Sekuła urodził się w 1992 roku, wychowywał się w miejscowości Landek koło Bielska-Białej w województwie śląskim. 

 

Pragnienie życia w kapłaństwie poczuł już w liceum, jednak zanim podjął decyzję minęło kilka lat. W międzyczasie, kiedy studiował teologię i fizykę, był członkiem Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea". Drugie, silniejsze odczucie powołania pojawiło się kilka lat później, kiedy modlił się w kaplicy Matki Bożej Różańcowej u dominikanów w Krakowie. Wkrótce wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

Przez rok poznawał zgromadzenie, a zgromadzenie poznawało jego. Miał czas, aby podjąć decyzję. Przekonany o swoim powołaniu w 2017 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców w Krakowie.

 

W grudniu 2021 roku złożył śluby wieczyste, pół roku później odebrał święcenia diakonatu. I jako diakon przybył na rok do Kościerzyny. Tu, między innymi, uczył religii.

 

Dał się poznać jako spokojny, uśmiechnięty i przyjazny człowiek. Przez rok zjednał sobie sympatię młodych ludzi.

 

 

- Będę dobrze wspominać Kościerzynę i żyjących tu ludzi - powiedział nam ksiądz Kamil Sekuła. - Spotkała mnie tu wielka życzliwość i mnóstwo przyjaznych gestów - dodaje.

 

Ks. Kamil Sekuła CR (Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi - Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa) formalnie będzie w Kościerzynie do początku lipca. Potem zakon wysyła go do parafii św. Antoniego z Padwy w Radziwiłłowie koło Skierniewic (województwo mazowieckie).

 

Tekst i fot. Adam Kiedrowski