Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” uczestnicy spotkania zapoznali się się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności w 2022 roku, podjęli uchwałę zatwierdzającą wykonanie planu działań i planu finansowego oraz udzielili absolutorium Zarządowi.

 

Podczas Walnego Zebrania Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Serce Kaszub” został omówiony plan merytoryczny i finansowy Stowarzyszenia na 2023 rok. W bieżącym roku Stowarzyszenie ma zamiar konsekwentnie realizować promocję turystyki kulturowej i etnicznej, w tym szczególnie rękodzieło i kuchnię kaszubską.

 

W swoich działaniach będzie starać się ukazać odmienność regionu poprzez m.in. współpracę z twórcami ludowymi czy promowanie wydarzeń kulturalnych, tym samym podnosić atrakcyjność powiatu kościerskiego. W 2023 roku LOT „Serce Kaszub” stawia sobie dodatkowy cel - promocję turystyki religijnej. Powiat kościerski szczyci się bogactwem obiektów sakralnych i przechodzących z pokolenia na pokolenie tradycji. Dlatego pierwszym krokiem podjętym w tym roku będzie wydanie przewodnika sakralnego. Nie zapomniano o turystyce przyrodniczej – wpisującej się w trend zdrowego trybu życia i turystyki zrównoważonej. LOT „Serce Kaszub” będzie kontynuować promocję turystyki aktywnej: rowerowej, kajakowej i nordic-walking.

 

Zebranie było okazją do przedstawienia złożonych wniosków o dofinansowanie działań na 2023 rok. W planach ujęto również udział w turystycznych imprezach targowych zarówno krajowych, jak i lokalnych. Wydana zostanie także mapa z rekomendowanymi obiektami noclegowymi. Stowarzyszenie będzie też promować w internecie walory turystyczne ziemi kościerskiej.

(pwm)


LOT „Serce Kaszub” jest stowarzyszeniem, które powstało w 2011 roku, w celu promocji turystyki i rekreacji na Ziemi Kościerskiej. Członkami są samorządy, instytucje i podmioty z branży turystycznej czynnie wspierające rozwój turystyki.

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • 1_2008 copy
 • 4_2008 copy
 • jedynka12-2014
 • 6_2005
 • 3_2007 copy
 • 3_2008 copy
 • 12_2006 copy
 • 7_2006 copy
 • 5_2006 copy
 • 9_2006 copy
 • 2_2008 copy
 • 4_2007 copy
 • 062012
 • 2_2007 copy
 • 6_2007 copy
 • 2_2006 copy
 • 2_2009 copy
 • 10_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • jedynka09-2014
 • 4_2005 copy
 • 3_2009 copy
 • 7_2007 copy
 • jedynka10-2014
 • 2_2005
 • 6_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • 7_2009 copy
 • 5_2007 copy
 • 4_2006 copy
 • 5_2009 copy
 • 1_2006 copy
 • 092012
 • 5_2005 copy
 • 5_2008 copy
 • jedynka6-2014
 • 122012
 • 8_2008 copy
 • 3_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 4_2009 copy
 • 11_2006 copy
 • jedynka03-2013
 • 1_2007 copy
 • jedynka12-2013
 • 1_2005
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 8_2006 copy
 • 1_2009 copy
 • 3_2005