Skip to main content

Pomorskie zabytki ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego


09 marca 2023
Pomorskie zabytki ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego

Radni województwa pomorskiego podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji podczas sesji sejmiku 27 lutego. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na wzmocnienie murów oraz odnowienie ołtarzy, malowideł i organów we wnętrzach zabytkowych kościołów. Dzięki temu wsparciu przeprowadzony zostanie także remont Żuławskiej Zagrody Gburskiej w Gdańsku oraz Bramy Mariackiej w Malborku.

Wsparcie z budżetu województwa pomorskiego pozwoli na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które poprawią stan zachowania cennych zabytków z naszego regionu oraz zapobiegną ich dalszemu niszczeniu.

Jak poinformował marszałek Mieczysław Struk, w budżecie na ten cel zabezpieczono łączną kwotę 2,8 mln zł. Złożonych zostało 40 wniosków o dofinansowanie, przy czym komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 27 projektów, które spełniły wymagania formalne. Ostatecznie Zarząd Województwa Pomorskiego zarekomendował udzielenie dotacji na ich realizację.

 

Komu zostaną udzielone dotacje?

Największe wsparcie otrzymają: parafia rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie na konserwację i restaurację barokowego stropu w kościele (190 tys. zł), parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Myślicach na prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego (ponad 186 tys. zł), a także parafia polskokatolicka pw. Bożego Ciała w Gdańsku na prace konserwatorskie malowanego plafonu z początku XVIII w. oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów kościoła (ponad 181 tys. zł).

Dofinansowanie otrzymają nie tylko instytucje kościelne z terenu województwa pomorskiego. Wsparcie przekazano także gdańskiemu oddziałowi Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa na remont dachu budynku Bramy Świętojańskiej oraz prywatnym przedsiębiorcom, m.in. na remont dachu budynku mieszkalnego Żuławskiej Zagrody Gburskiej w Gdańsku-Przegalinie, odtworzenie po pożarze zabytkowego budynku mieszkalnego w Jazowej oraz kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich Bramy Mariackiej w Malborku.

 

Źródło: pomorskie.eu