Skip to main content

20 mln zł z UE otrzyma szpital w Kościerzynie i Copernicus w Gdańsku


14 lipca 2022
20 mln zł z UE otrzyma szpital w Kościerzynie i Copernicus w Gdańsku

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Zakłady Rehabilitacji w Kościerzynie i Dzierżążnie zyskają nowe aparaty do elektroterapii, krioterapii i terapii kombinowanej, a także rowery i bieżnie. Natomiast Wojewódzkie Centrum Onkologii zostanie wyposażone m.in. w tomograf komputerowy i rezonans komputerowy.

 

Na minimalizowanie negatywnych skutków pandemii Covid-19 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie otrzymał 11 mln zł, a Copernicus Podmiot Leczniczy 9 mln zł. Umowy zostały podpisane w środę, 13 lipca 2022 r. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: marszałek Mieczysław Struk, wicemarszałek Wiesław Byczkowski, członkini Zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska, prezesi szpitala w Kościerzynie Marzena Mrozek i Copernicusa Dariusz Kostrzewa.

 

Na co środki wyda Kościerzyna?

Szpital dostanie 11 mln zł na dostosowanie infrastruktury i sprzętu do możliwości realizowania wysokiej jakości obsługi pacjentów wymagających rehabilitacji, w tym w zakresie rehabilitacji powikłań po COVID-19. Dzięki tym środkom pomieszczenia w budynku warsztatowo-magazynowym będą przystosowane na potrzeby Zakładu Rehabilitacji w Kościerzynie, a także zaadaptowane zostaną pomieszczenia Zakładu Rehabilitacji z Działem Fizjoterapii w Dzierżążnie. Ponadto, zostanie kupiony sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, w tym 8 bieżni rehabilitacyjnych, 6 wirówek kończyn dolnych i górnych, 4 aparaty do elektroterapii i terapii kombinowanej, a także 2 aparaty do krioterapii ciekłym azotem oraz 2 rowery rehabilitacyjne. Projekt będzie realizowany do grudnia 2023 r.

– Po raz kolejny przekazujemy środki unijne na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. To wyraz naszej troski o poprawę stanu zdrowia mieszkańców województwa pomorskiego – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Dzięki dofinansowaniu szpital w Kościerzynie oraz placówka w Dzierżążnie dostaną niezbędny sprzęt do rehabilitacji pacjentów. Ponadto, zostanie doposażone WCO w Gdańsku w wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny służący m.in. do wykrywania nowotworów – dodał marszałek województwa.

 

A na co Copernicus?

Spółka otrzyma 9 mln zł na poprawę dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. Za te środki zostanie zakupiony wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, jak tomograf komputerowy, rezonans komputerowy, endosonograf (EUS) wraz z torem wizyjnym oraz 5 sztuk endoskopów wraz z niezbędnym wyposażeniem.

W projekcie, który będzie realizowany do grudnia 2022 r., chodzi o minimalizowanie skutków pandemii, tym bardziej, że w jej trakcie spadła liczba udzielonych świadczeń onkologicznych, a wzrosła liczba zachorowań.


 

(r) nad. Michał Piotrowski, UMWP