Port w Pucku będzie miał lepsze możliwości rozwoju. Zarząd Województwa Pomorskiego wsparł miasto dodatkowym unijnym dofinansowaniem.

 

Dodatkowe środki na realizację projektu „Rozbudowa przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” to 2,3 mln zł. Ostatecznie, po udzieleniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego dodatkowych środków, całkowita wartość projektu wynosi 32,8 mln zł, a dofinansowaniu unijne – 22,3 mln zł.

Dzięki przebudowie portu zwiększy się pojemność mariny w Pucku.  Cześć inwestycji obejmie budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym falowaniem, budowę stałego pomostu o długości 180 m łączącego trzy pomosty pływające dla jachtów. Dzięki temu, oprócz już istniejących, powstanie 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2022 r.

 

(r)

Województwo pomorskie