Skip to main content

Rozrośnie się port w Pucku. Miasto otrzymało unijne dofinansowanie


01 czerwca 2021
Rozrośnie się port w Pucku. Miasto otrzymało unijne dofinansowanie

Port w Pucku będzie miał lepsze możliwości rozwoju. Zarząd Województwa Pomorskiego wsparł miasto dodatkowym unijnym dofinansowaniem.

 

Dodatkowe środki na realizację projektu „Rozbudowa przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” to 2,3 mln zł. Ostatecznie, po udzieleniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego dodatkowych środków, całkowita wartość projektu wynosi 32,8 mln zł, a dofinansowaniu unijne – 22,3 mln zł.

Dzięki przebudowie portu zwiększy się pojemność mariny w Pucku.  Cześć inwestycji obejmie budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym falowaniem, budowę stałego pomostu o długości 180 m łączącego trzy pomosty pływające dla jachtów. Dzięki temu, oprócz już istniejących, powstanie 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2022 r.

 

(r)