Skip to main content

Rozbudują obwodnicę Słupska do dwóch jezdni


20 stycznia 2021
Rozbudują obwodnicę Słupska do dwóch jezdni

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpatruje oferty firm, które zgłosiły się do przetargu na rozbudowę  obwodnicy Słupska do pełnych dwóch jezdni w drodze ekspresowej S6.  Umowa z wyłonionym wykonawcą ma być podpisana w I półroczu tego roku.

 

GDDKiA poznała oferty na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S6 - drugiej jezdni obwodnicy Słupska o łącznej długości ok. 9,5 km. Oddana do użytku w 2010 roku obwodnica Słupska jest drogą dwujezdniową tylko w obrębie węzłów, stąd konieczność jej rozbudowy w ramach kompleksowej realizacji drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

 
Zainteresowanych wykonaniem zadania są trzej oferenci. Najniższą cenę 128,44 mln zł zaoferowała firma Strabag, wyższą (136,46 mln zł) konsorcjum Mirbud i Kobylarnia oraz najwyższą (183,34 mln zł) firma Budimex. Wszystkie oferty mieszczą się w budżecie GDDKiA, bowiem na wykonanie zadania przeznaczono 238,58 mln zł.


Zamówienie obejmuje budowę drugiej, północnej jezdni obwodnicy Słupska na odcinkach międzywęzłowych: Słupsk Zachód (Reblinko) - Słupsk Południe (Kobylnica) o długości 2,34 km; Słupsk Południe (Kobylnica) - Słupsk Wschód (Głobino) o długości 4,97 km oraz Słupsk Wschód (Głobino) - Redzikowo o długości 2,2 km.

Ponadto w ramach zamówienia przewidziano poszerzenie jezdni południowej do wymaganej szerokości 10 metrów wraz z poprawą jej odwodnienia. Zostaną także zaprojektowane i wybudowane cztery obiekty mostowe, w tym największy z nich - drugi most przez rzekę Słupię o długości ok. 147 m.

 
Łącznie w przetargach jest siedem odcinków drogi ekspresowej S6 o łącznej długości ok. 104 km - między obwodnicą Słupska a Bożympolem Wielkim oraz Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

 

Obecnie w budowie są trzy odcinki o długości ok. 41 km między Bożympolem Wielkim a Gdynią.

 

(źródło: GDDKiA oddział Gdańsk)