Skip to main content

Pierwsi żołnierze obrony terytorialnej zaszczepieni przeciw covid-19


01 stycznia 2021
Pierwsi żołnierze obrony terytorialnej zaszczepieni przeciw covid-19

W Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, w ostatni dzień starego roku, sześciu pierwszych żołnierzy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostało zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.

 

Żołnierze na co dzień służą w 71 Batalionie Lekkiej Piechoty w Malborku i wykonują zadania na terenie szpitali w województwie pomorskim. Propozycja zaszczepienia żołnierzy WOT jeszcze przed pierwszą turą wyszła od kadry medycznej. Związana była nie tyle z faktu bycia żołnierzem, co z zadań, które realizowali w pomorskich placówkach medycznych. Miesiące wspólnej pracy w jednym szpitalu, na jednym oddziale spowodowały, że żołnierze są tam postrzegani jako część personelu danej placówki. Stąd propozycja by włączyć ich do tego programu wspólnie z medykami.

Obecnie w całym województwie pomorskim w ramach operacji "Trwała Odporność" jest zaangażowanych około 470 żołnierzy, z czego około 400 wspiera w różnym zakresie działania służby zdrowia. Około siedemdziesięciu spośród żołnierzy operacyjnych oraz WOT na co dzień pomaga personelowi medycznemu na oddziałach covidowych, ponad czterdziestu jest w szpitalnych zespołach, gdzie pobierają wymazy od pacjentów podejrzanych o zarażenie koronawirusem. Pozostali żołnierze wykonują czynności logistyczne i administracyjne, luzując personel, który może zająć się w tym czasie ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego. Obecnie żołnierzy obrony terytorialnej można spotkać w 27 szpitalach na terenie całego województwa pomorskiego.

W połowie stycznia rozpoczną się szczepienia kolejnych grup społecznych, do których zaliczają się między innymi służby mundurowe i żołnierze. Zostali oni zakwalifikowani do szczepienia w pierwszej turze zaraz po personelu medycznym. Wynika to ze specyfiki ich służby, podczas której, na co dzień stykają się z wieloma osobami, z różnych środowisk.

 

(r)