Skip to main content

Kolejne inwestycje w pomorskie szlaki kajakowe


15 września 2020
Kolejne inwestycje w pomorskie szlaki kajakowe

Województwo pomorskie dofinansuje przedsięwzięcie prywatne mające na celu zwiększenie atrakcyjności szlaku kajakowego na Wdzie.

Pomorski samorząd dofinansuje projekt pt. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Wda - Zbigniew Galiński” kwotą ponad 732 tysięcy zł z unijnych pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Wda - Zbigniew Galiński” zakłada poprawę zagospodarowania przystani kajakowej we Wdzydzach nad jeziorem Gołuń. W ramach inwestycji wybudowane zostaną pomosty i promenady wzdłuż brzegu jeziora, powstanie też slip. Przystań wyposażona zostanie w suszarki na kajaki, oznakowanie i sprzęt niezbędny do obsługi kajakarzy. Inwestycja ta wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznego regionu.  Istniejący budynek sanitarny zamieniony zostanie na pralnię samoobsługową z dostępem do pralkosuszarki. Zakłada się, że dzięki temu liczba użytkowników szlaku zwiększy się o tysiąc osób.

Projekt realizowany będzie do końca 2021 roku, a jego całkowita wartość to blisko 1,1 mln zł.

Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach przy ul. Stolema 3, w najbliższą środę, 16 września.

 

(r)


Dotychczas w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (łącznie z inwestycją Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński) podpisane zostały już 54 umowy o dofinansowaniu na łączna kwotę ponad 352 mln zł, z czego ponad 218 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 realizowane są trzy turystyczne przedsięwzięcia strategiczne samorządu województwa pomorskiego:

I. Pomorskie Szlaki Kajakowe (27 projektów), których celem jest udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom dziedzictwa kulturowego
i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich rzek.

II. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 (13 projektów). W ramach tego przedsięwzięcia powstaną trasy rowerowe: R-10 – wzdłuż morza, od Ustki przez Łebę, Władysławowo, Trójmiasto oraz Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy województwa oraz Wiślana Trasa Rowerowa, będąca częścią szlaku R-9 – przez Żuławy Gdańskie, Tczew, Gniew i Kwidzyn aż po południową granicę województwa.

III. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej o Zatoki Gdańskiej (14 projektów).
W ramach tego przedsięwzięcia  powstanie nowoczesna infrastruktura żeglarska: przystanie żeglarskie, pomosty z trapami i umocnieniami brzegu, powstaną drogi z miejscami postojowymi, oświetleniem hybrydowym i monitoringiem.