Projekt ujednolicenia opłat za bilety na Pomorzu, jedyny taki w Polsce i jeden z sześciu w Europie uzyskał dofinansowanie z instrumentu finansowego  ELENA (European Local ENergy Assistance). Kwota 2,3 mln euro zostanie przeznaczona na pomoc techniczną przy opracowaniu i wdrożeniu tzw. wspólnego biletu na Pomorzu.


Trwające wiele miesięcy formalności związane z uzyskaniem tego dofinansowania dobiegły wreszcie końca i na Pomorze wróciła podpisana umowa. W praktyce oznacza to, że wydatki związane z projektem realizowanym przez spółkę InnoBaltica poniesione począwszy od 1 listopada 2018 roku mogą być refundowane ze środków ELENA (mowa o refundacji 90 proc. poniesionych kosztów).

 

Instrument ELENA został utworzony przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny już w 2009 roku. InnoBaltica jest jedynym podmiotem z Polski, któremu udało się pozyskać środki  z programu ELENA. O tym, jak bardzo prestiżowe jest to dofinansowanie, niech świadczy fakt, że w całej Europie tylko sześć projektów uzyskało tę pomoc finansową Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Zgodnie z założeniem pomysłodawców tego instrumentu finansowego, ELENA ma przyspieszyć mobilizację funduszy na duże inwestycje na poziomie lokalnym.

Jakie więc wsparcie uzyska Pomorze? InnoBaltica, która jest spółką należącą do Województwa Pomorskiego, miasta Gdańsk i miasta Gdynia realizuje aktualnie zadanie polegające na  zaprojektowaniu i wdrożeniu Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności, potocznie nazywanej wspólnym biletem. Blisko 10 mln zł z funduszu ELENA pozwoli na opracowanie studiów wykonalności i badań rynku, planowanie projektów, przygotowanie biznesplanów, przeprowadzenie audytów energetycznych, przygotowanie procedur przetargowych oraz ustaleń umownych. 

(r)

comments