Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (koło w Gdyni) otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pt.: "Ja sam" - edukacja dzieci niepełnosprawnych ku samodzielności w terapeutycznym punkcie przedszkolnym.

 

Założeniem projektu jest utworzenie w Gdyni wysoko wyspecjalizowanego na skalę regionu terapeutycznego punktu przedszkolnego. Przedszkole to ma stworzyć warunki dla dzieci niepełnosprawnych, pozwalając na wyrównanie ich szans edukacyjnych. Opieka i wsparcie dodatkowe ma zlikwidować barierę edukacyjną i przygotować te dzieci do wejścia w kolejne etapy nauczania.

 

Terapeutyczny punkt przedszkolny otwarty będzie na przyjęcie najcięższych przypadków dzieci niepełnosprawnych - takich, z jakimi od 25 lat spotyka się Ośrodek Wczesnej Interwencji w Gdyni. W projekcie zaplanowano 2 typy działań: utworzenie 25 nowych trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie jakości usług. Wsparciem objętych zostanie łącznie 37 dzieci. Wszystkie dzieci skorzystają z dodatkowych zajęć podnoszących ich różne umiejętności.

 

Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji otrzyma także 9 nauczycieli. Ponadto projekt jest skierowany do rodziców oraz opiekunów i oferuje im wsparcie warsztatowe, a także psychologiczne.

 

Cały projekt będzie kosztować 3,7 mln złotych. Dofinansowanie wyniesie 3,1 mln zł.

(r)

comments