Rusza kolejny etap rewitalizacji w trzech dzielnicach Gdańska. Właśnie ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Biskupiej Górki, Starego Chełmu i Dolnego Miasta.

Ogłoszono trzy przetargi na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych zadań w ramach rewitalizacji Gdańska. Postępowania dotyczą trzech elementów: adaptacji budynku przy ul. Królikarnia 13, przebudowy lokalu przy ul. Buczka 16 oraz modernizację ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak i Górka.

Prace projektowe przy ul. Królikarnia 13 obejmują adaptację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, gdzie prowadzone będą zajęcia edukacyjne, a także oferowane będzie wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rewitalizacja  ul. Buczka przewiduje przebudowę budynku przy ul. Buczka 16, gdzie powstanie Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki. Projekt rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu dotyczy opracowania projektu dla przebudowy ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak oraz Górka, o łącznej długości ponad 1,5 km.  Oprócz wymiany nawierzchni przewidziano także m.in. przebudowę instalacji podziemnych. Na miejscu pojawią się ławki i nowe oświetlenie.

Warto dodać, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 zrewitalizowane zostaną Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Część kosztów inwestycji zostanie pokryta przez dofinansowanie z Unii Europejskiej. Proces pozyskiwania dokumentacji projektowych wszystkich rewitalizowanych zadań ma zakończyć  się w 2018 roku.

Prace remontowe, a także działania społeczne prowadzone będą w latach 2018-2023. Na rewitalizację Dolnego Miasta przeznaczono łącznie około 23 mln złotych. W ubiegłym tygodniu ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy  Przyokopowej, ul. Polnej,  ul. Wierzbowej, Chłodnej, ul. Sempołowskiej i  ul. Królikarnia.  Prace przebiegać będą też na Biskupiej Górce i Starym Chełmie. Oprócz przebudowy kilku ulic i budynku przy ul. Buczka 16, w planach jest także urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ul. Buczka. Łączny koszt inwestycji przewidziany na tym obszarze oszacowano na około 28,1 mln złotych.

(r)

comments