Wiadomości

NAJNOWSZE

Jeżeli myślisz o tym, aby spakować walizki i wyjechać do innego miasta, by podjąć nową pracę, państwo chce w tym pomóc. Możesz dostać ponad 10 tys. zł., jednak musisz spełniać określone warunku. Komu przysługuje pomoc i w jaki sposób można z niej skorzystać?

 

Wsiąść do pociągu byle jakiego…

Jeśli chodzą ci po głowie myśli, aby przeprowadzić się do innego miasta i podjąć w nim pracę, możesz skorzystać z „Bonu na zasiedlenie”. To bonus przyznawany przez państwo osobom, które poszukują zatrudnienia poza miejscem stałego pobytu i gotowe są na dłużej pozostać w nowej lokalizacji. Dotyczy również tych, którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu, aby założyć własną działalność gospodarczą. Pomoc finansową możesz przeznaczyć na koszty związane z przesiedleniem, np. pokrycie czynszu mieszkaniowego. Musisz jednak spełnić kilka warunków.

 

Kto może skorzystać z bonu na zasiedlenie?

Wysokość bonifikaty ustalana jest indywidualnie, jednak nie może przekroczyć równowartości 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W 2021 r. dodatek nie będzie zatem wyższy niż 10 915,96 zł. Aby ubiegać się o przyznanie bonu, należy spełniać określone wymagania:

- bon przyznawany jest osobom bezrobotnym poniżej 30 roku życia,
- podjęcie zatrudnienia musi gwarantować wynagrodzenie w wysokości co najmniej najniższej krajowej pensji brutto oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne,
- minimalna odległość podjęcia zatrudnienia lub działalności gospodarczej musi wynosić 80 km od obecnego miejsca pobytu lub dojazd i powrót do pracy nie może zajmować mniej czasu niż 3 godziny dziennie, jeśli nie chcesz się przeprowadzać,
- w zatrudnieniu należy pozostać przez kolejnych 6 miesięcy.

 

Masz bon, masz obowiązki

Otrzymanie pomocy finansowej zobowiązuje uczestnika programu do przestrzegania pewnych reguł. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania bonu, należy przedstawić w urzędzie pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia. W przypadku jej utraty, należy również zgłosić ten fakt urzędnikom w ciągu 7 dni. Maksymalnie w czasie 8 miesięcy od chwili przyznania bonu, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego, że spełniony został warunek utrzymania zatrudnienia przez 6 miesięcy. Niewywiązanie się z powyższych zasad może skutkować wezwaniem do zwrotu nawet całości przyznanego świadczenia.  

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wzór wniosku o „Bon na zasiedlenie” dostępny jest w urzędach pracy oraz ich stronach internetowych, jednak złożyć należy go do starosty właściwego dla obecnego miejsca zamieszkania. Pozytywne rozpatrzenie skutkuje podpisaniem umowy pomiędzy osobą bezrobotną a starostą, która upoważnia do wypłaty środków.

 

News4Media, fot.: iStock

Powiat kościerski

pomorskie

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 18 lat

 • jedynka03-2013
 • jedynka12-2014
 • 2_2009 copy
 • 5_2005 copy
 • 122012
 • jedynka10-2014
 • 1_2005
 • 7_2006 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 6_2008 copy
 • 3_2006 copy
 • 2_2008 copy
 • 4_2008 copy
 • 7_2007 copy
 • 2_2007 copy
 • 7_2009 copy
 • 4_2005 copy
 • 3_2009 copy
 • 1_2009 copy
 • 092012
 • 1_2008 copy
 • 11_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • 4_2006 copy
 • 4_2007 copy
 • 4_2009 copy
 • 1_2007 copy
 • 5_2006 copy
 • jedynka09-2014
 • 6_2005
 • jedynka12-2013
 • 3_2005
 • 5_2007 copy
 • 2_2006 copy
 • 6_2006 copy
 • 10_2006 copy
 • 5_2008 copy
 • 3_2008 copy
 • 1_2006 copy
 • 2_2005
 • 5_2009 copy
 • 7_2008 copy
 • 3_2007 copy
 • 12_2006 copy
 • 9_2006 copy
 • 6_2007 copy
 • jedynka6-2014
 • 8_2008 copy
 • 8_2006 copy
 • 062012