Niebezpieczeństwo wypadków na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Marii Curie Skłodowskiej i Piechowskiego (tej biegnącej do szpitala) podnosiła jedna z mieszkanek Kościerzyny podczas posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych Rady Miasta.

Trzech radnych miejskich w tym przewodniczący komisji Tomasz Dargacz spotkali się we wtorek, 27 września na posiedzeniu komisji, podczas której, między innymi analizowali wnioski i skargi mieszkańców na różne zjawiska związane z porządkiem i bezpieczeństwem lub ich brakiem na terenie miasta. Jedna z mieszkanek skarżyła się na niebezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Piechowskiego i Marii Curie Skłodowskiej. Inny mieszkaniec skarżył się na pijackie ekscesy, głośne wulgaryzmy i notoryczne zabrudzanie tzw. górki przy ul. Dębowej (obok parku miejskiego) przez alkoholików okupujących to miejsce od szeregu lat. Na pytania odpowiadał komendant Straży Miejskiej, Tomasz Smuczyński argumentując, iż od wielu lat walczą z tym zjawiskiem, ale bez większych rezultatów. Radny Tomasz Dargacz pytał komendanta, czy to już nie wystarczy na odebranie sklepowi koncesji na sprzedaż alkoholu. Komendant uważa, że bardzo trudno udowodnić związek pomiędzy zakupem alkoholu w tym sklepie a pijackimi ekscesami.

Radni zajmowali się też sprawami związanymi z oznakowaniem dróg, miejską komunikacją i porządkiem w mieście.

Warto w tym miejscu dodać, że każdy mieszkaniec miasta może przyjść na posiedzenie komisji rady miejskiej i poprzez zgłaszanie swoich wniosków czy uwag mieć wpływ na sprawy swojego miasta.

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

comments

WOKÓŁ NAS

WOKÓŁ NAS - wszystkie artykuły w tej kategorii