Od 30 października (od godz. 7.00) do 3 listopada  (do godz. 7.00) na ulicy Dworcowej (na odcinku ulicy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kapliczną), Kaplicznej, Markubowo i Skarszewskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Świętopełka) nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu, polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego.

 

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu ma na celu ograniczenie ruchu pojazdów w rejonie cmentarza w okresie dnia Wszystkich Świętych i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu w tym również pieszym.

(r)

comments

WOKÓŁ NAS

WOKÓŁ NAS - wszystkie artykuły w tej kategorii