Czy ktoś wie co oznacza zwrot "jedność robotnicza"? Bo taką nazwę od kilkudziesięciu lat ma jedna z ulic w Kościerzynie.

Ulica Jedności Robotniczej znajduje się w zachodniej części Kościerzyny, biegnie prawie równolegle pomiędzy drogą krajową nr 20 na Żukowo a drogą wojewódzką nr 221 na Przywidz, od ul. Budowlanych aż do granicy z Gminą Kościerzyna.

 

Co oznacza zwrot "jedność robotnicza"? Jednoczenie robotników? Wspólny front?

Otóż ten zwrot to propagandowe określenie historycznego zjednoczenia Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej na zjeździe, trwającym od 15 do 21 grudnia 1948 roku, i w efekcie powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

"15 grudnia 1948 roku w auli Politechniki Warszawskiej 1008 delegatów PPR i 530 PPS jednogłośnie przyjęło uchwałę o utworzeniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Utworzenie PZPR - partii typu leninowskiego - zamknęło pierwszy etap formowania systemu komunistycznego w Polsce" - pisze historyk Krystyna Kersten, w książce "Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948".

Warto dodać, że sekretarzem generalnym (potem I sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR), czyli przywódcą partii został Bolesław Bierut, prezydent, ale równocześnie agent NKWD.

Trzeba przyznać, że 27 lat po obaleniu systemu komunistycznego w Polsce, czas najwyższy aby relikt komunizmu, który sławi powstanie PZPR zniknął z przestrzeni publicznej. Kościerzyna ma tylu swoich lokalnych bohaterów i wydarzeń w swojej historii, że na pewno znajdzie się zarówno odpowiedni patron, wydarzenie albo nawet jakaś zwyczajna nazwa.

Tekst i fot. Adam Kiedrowski

comments

WOKÓŁ NAS

WOKÓŁ NAS - wszystkie artykuły w tej kategorii