Drukuj
Nadrzędna kategoria: Kościerzyna

20 czerwca na kościerskim cmentarzu tłumy żegnały śp. Teresę Guzińską, wieloletniego pracownika urzędu pracy w Kościerzynie.


Większość swojego życia zawodowego – bo prawie 27 lat ŚP. Teresa związała z kościerskim urzędem pracy. Zaczynała w listopadzie 1990 r., początkowo zajmując się tzw. kompleksową obsługą bezrobotnych, potem specjalizując się w tym, co najbardziej lubiła – w pośrednictwie pracy.

W 1993 r. została Kierownikiem Działu Pośrednictwa pracy, ale ze względu na szczupłość kadr, nadal osobiście świadczyła usługi pośrednictwa pracy. W tym czasie skończyła też studia licencjackie z zakresu poradnictwa zawodowego.
Teresa – jak to się mówi popularnie – znała się na ludziach. Dzięki temu potrafiła dobrze zdiagnozować problemy zawodowe swoich klientów i zaplanować właściwą formę wsparcia. Z drugiej strony dbała o to, żeby skierowani przez nią kandydaci spełniali oczekiwania pracodawców. Połączenie obydwu tych rzeczy jest niezmiernie trudne. Ona to potrafiła.
Jak przypadki beznadziejne - to do Teresy.

Niezmiernie trudno pomóc tzw. bardzo trudnym klientom, tj. osobom bez kwalifikacji, bez doświadczenia zawodowego, często z problemami zdrowotnymi czy uzależnieniami.
Teresa dzięki bardzo dobrym kontaktom z pracodawcami oraz umiejętnościom negocjacyjnym potrafiła pomóc tym ludziom, chociażby doraźnie.

Klient - nasz pan. Tę zasadę Teresa stosowała do wszystkich – do bezrobotnych, do pracodawców, do samorządowców. Uważała, że klientów należy obsługiwać fachowo, z życzliwością i nastawieniem na rozwiązanie ich problemów.

Po reorganizacji Urzędu w 2008 r., gdy została Zastępcą Dyrektora, wymagała stosowania tej zasady od wszystkich swoich podwładnych.

Teresa – jako zwierzchnik i koleżanka.
Teresa nie tylko wymagała od  swoich podwładnych, ale jako starsza koleżanka pomagała często pracownikom dobrymi radami czy pomocą w rozwiązywaniu ich problemów.

W lutym tego roku dowiedzieliśmy się o jej chorobie. Na początku była nadzieja.

Tereso – będziesz na zawsze w naszej pamięci.

Spoczywaj w pokoju.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia w tych trudnych dla Was chwilach.

Współpracownicy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie