7 gmin ziemi kościerskiej oraz samorząd powiatowy otrzyma dofinansowanie unijne na poprawę jakości edukacji. Władze samorządowe województwa pomorskiego zatwierdziły wyniki konkursu.

Aby otrzymać unijne wsparcie beneficjenci musieli przeprowadzić diagnozy w obszarze edukacji, które pozwoliły wskazać potrzeby uczniów, nauczycieli oraz szkół. Wyniki analiz przełożyły się na zakres wsparcia, które obejmować może m.in.: przygotowanie do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród uczniów, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W całym województwie pomorskim wsparcie unijne otrzyma 111 projektów na łączną kwotę ponad 260 milionów złotych. Pod względem kwoty był to największy konkurs z Europejskiego Funduszu Społecznego na Pomorzu.

- Cieszę się, że tak duże środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczone zostaną na poprawę jakości edukacji w województwie pomorskim – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dzięki dotacjom wsparcie otrzyma blisko 94 tys. uczniów i 9,5 tys. nauczycieli z Pomorza, a także uda się wyposażyć aż 720 szkół w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wierzę, że działania zaplanowane we wszystkich projektach wpłyną pozytywnie na rozwój kreatywności i innowacyjności wśród młodych ludzi, co w przyszłości pozwoli im skutecznie odnaleźć się na rynku pracy.

W powiecie kościerskim wsparcie otrzymało 7 gmin oraz samorząd powiatu. Rekordzistą pod względem kwoty dofinansowania jest gmina Nowa Karczma, która otrzyma 2,78 mln zł. Według listy rankingowej, na której znajdowało się 118 samorządów i podmiotów zakwalifikowanych do wsparcia, Nowa Karczma była na miejscu 4 z liczbą punktów 112,5 na 115 możliwych.

Kolejne gminy otrzymały następujące wsparcie (w nawiasie miejsce w rankingu) :

(32) Gmina Lipusz 848 338
(45) Gmina Stara Kiszewa 1 858 237
(53) Gmina Karsin 1 435 676
(61) Gmina Liniewo 950 306
(62) Miasto Kościerzyna 937 818
(76) Powiat kościerski 1 142 964
(85) Gmina Dziemiany 949 774

Jedynym samorządem bez wsparcia w tym konkursie jest Gmina Kościerzyna.

Tekst Adam Kiedrowski

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii