Prawie rok temu, 21 października, rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. Na koniec września tego roku zaawansowanie tzw. robót rzeczowych wyniosło ponad 48 procent.

Każdy, kto przejeżdżał w pobliżu budowanej obwodnicy zapewne zauważył, że widok zmienia się tam z miesiąca na miesiąc. 7,6 km obwodnicy budowane jest bez najmniejszych opóźnień. Jak informuje Aleksander Mania, kierownik projektu z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na zaawansowanie robót składają się, między innymi, roboty drogowe, mostowe i branżowe, geotechnika, dokumentacja wykonawcy itp.

Wzmocnienia gruntu zostały wykonane w ponad 88 %, odwodnienia 52 %, podbudowy 28 %. Zaawansowanie budowy obiektów inżynierskich (ośmiu wiaduktów i jednego dużego przejścia dla zwierząt) wygląda następująco: roboty przygotowawcze 100 %, fundamenty 100 %, podpory i konstrukcje oporowe 93 %. Tzw. roboty branżowe, w skład których wchodzą prace wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne i teletechniczne wykonano już w 58 %.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Planowana data zakończenia budowy obwodnicy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie to 10 września 2017 r.

Koszt inwestycji to 164,6 mln zł

(ak)

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii