Perspektywy finansowe na budowę boisk przy gminnych szkołach, sali wiejskiej w Małym Klinczu, sali gimnastycznej w Kaliskach to tylko niektóre z zagadnień, jakimi zajmowali się radni Gminy Kościerzyna na pierwszej powakacyjnej sesji 7 września.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej dotyczyła kilku projektów, m.in. budowy pięciu boisk wielofunkcyjnych przy gminnych szkołach (w Wielkim Podlesiu, Łubianie, Skorzewie, Nowym Klinczu i Wąglikowicach) tak by realizować ją na lata 2016-2018 w łącznej kwocie ponad 2,3 mln zł (dofinansowanie dla gminy z ministerstwa kultury i sportu na ten cel wyniesie ponad 730 tys zł). Przesunięto termin budowy sali wiejskiej w Małym Klinczu, ze względu na to, że gmina liczy na dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania "Stolem", która zaplanowała realizację tego typu inwestycji na 2019 rok. Gmina zwróciła się do LGD, by te plany przesunąć na 2017 rok. Władze liczą, iż taka zmiana nastąpi, tym bardziej, że istnieje już projekt budynku oraz pozwolenie na jego budowę. Zmiana w prognozie finansowej gminy Kościerzyna dotyczy też terminu budowy sali gimnastycznej w Kaliskach. Pierwotnie planowano jej realizację na lata 2016 - 2017, teraz przesunięto o rok.

Dokonano zmian w budżecie, między innymi uwzględniając pieniądze na zasiłki z programu 500+ (około 3 mln zł). Radni zdecydowali o przekazaniu 30 tys. zł na zakup walca (wcześniej gmina kupiła równiarkę), tak aby wszystkie drogi gruntowe mogły być na bieżąco naprawiane. Uwzględniono też 90 tys. zł na projekt modernizacji budynku gimnazjum w Skorzewie.

Budżet gminy Kościerzyna w 2016 roku to po stronie dochodów ponad 64,4 mln zł, wydatki stanowią ponad 71 mln zł.

Radni dyskutowali też o problemie wywozu śmieci i o Związku Gmin Wierzyca, do którego należy Gmina Kościerzyna.

(ak) Zdjęcia: Adam Kiedrowski

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii