Sytuacja w szkolnictwie ponadgimnazjalnym oraz zmiany w budżecie to główne zagadnienia, którymi zajmowali się radni na sesji Rady Powiatu Kościerskiego, która odbyła się 21 września w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kościerzynie.

Radni zwiększyli dochody budżetu o ponad 58 tysięcy złotych i o tyle wydatki. Przesunięto z zaplanowanej inwestycji 48 000 zł na przebudowę drogi Karsin - Cisewie z w związku z nieuzyskaniem dofinansowania do tej powiatowej inwestycji z budżetu państwa. Radni zatem zdecydowali się na przeznaczenie tej kwoty do innej inwestycji drogowej, odcinka drogi na trasie Cisewie - Bąk w gminie Karsin. Kwota stanowić będzie udział własny powiatu (w tym 3 tys. zł na nadzór inwestorski i 5 tys. zł na projekt przebudowy) . Całkowity koszt przebudowy drogi wyniesie 235 tys. zł, w tym 115 tys. zł przeznaczy Nadleśnictwo Kościerzyna a 80 tys. zł przekaże gmina Karsin. Po przesunięciach budżet powiatu wynosi 71,9 mln zł, zaś wydatki to 68,6 mln zł. Zadłużenie powiatu na 30 czerwca wyniosło 32,4 mln zł. Oznacza to, że w stosunku do dochodów wynosi 45,78 %. Dla porównania, przed rokiem wskaźnik zadłużenia wyniósł 56,6 %.

Radni dużo czasu poświęcili sytuacji w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, szczególnie omawiając tegoroczną rekrutację. W publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, a więc podległych  powiatowi kościerskiemu, przygotowanych dla uczniów było 766 miejsc. Przyjęto 755 uczniów, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu w 24 oddziałach (czyli potocznie: klasach).
Do Liceum Ogólnokształcącego przyjęto 162 uczniów (5 oddziałów), Powiatowy Zespół Szkół nr 1 ("Ekonomik") przyjął do 7 oddziałów 236 uczniów, PZS nr 2 ("Budowlanka") zrekrutował 234 uczniów w 8 oddziałów i PZS nr 3 ("Drzewna") 123 uczniów w 4 oddziałach. - Wynik rekrutacji jest dobry, gratulacje dla dyrektorów - powiedział przewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Derra.

 

Żywą dyskusję prowadzono na temat samej rekrutacji. Radny Piotr Lizakowski zwrócił uwagę na działania marketingowe prowadzone przez konkurencyjne do publicznych prywatne szkoły, kuszące kandydatów np. opłacaniem biletów miesięcznych czy fundowaniem tabletów. Jest się o co bić, ponieważ w uproszczeniu można powiedzieć, ze za każdym uczniem podąża z budżetu państwa dotacja. Radni Ignacy Kostuch i Jan Zaborowski chwalili dawny system polegający na 3-letnich zawodówkach i 3-letnich technikach dla absolwentów zawodówek. Zwracali uwagę, że na terenie powiatu kościerskiego brakuje wielu wykonawców różnych zawodów, co spowodowane zostało likwidacją szkolnictwa zawodowego. Radny Adam Szejba zwrócił uwagę, że nowa reforma oświaty likwidująca gimnazja i przywracająca 8-klasową szkołę podstawową spowoduje, że jeden rocznik młodzieży opuści gminy (szkoła podstawowa i gimnazjum to 9 lat) i uda się do szkół średnich w miastach. To z kolei będzie skutkowało zmniejszeniem subwencji oświatowej przekazywanej gminom. A w przeliczeniu na jednego ucznia to około ponad 5 tysięcy złotych rocznie.

Tekst i fot. Adam Kiedrowski

 

 

Zapisz

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii