21 ulic w Nowym Klinczu i jedna w Kościerzynie - Wybudowaniu otrzymała nazwy. Radni decydowali też o przekazaniu pieniędzy na remonty dwóch dróg.

Radni Gminy Kościerzyna podjęli na sesji 29 września cztery uchwały. Pierwsza dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej, która przewiduje, że gmina otrzyma dofinansowanie na remont drogi Wielki Podleś - Wielki Klincz z realizowanego przez samorząd Województwa Pomorskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja wartości 3,3 mln zł będzie dofinansowana kwotą 2,05 mln zł. Prace mają ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie przewiduje się na 2018 rok. Druga uchwała dotyczyła deklaracji dofinansowania przez gminę Kościerzyna remontu drogi powiatowej Mały Klincz - Wielki Klincz.  Powiat także złożył wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskał dofinansowanie, ale potrzebny jest wkład własny, który może pochodzić od Gminy Kościerzyna. - Cała kwota inwestycji to milion euro, z czego 63,63 % to dofinansowanie, a wkład zapewniamy my czyli 1,5 mln zł - objaśnia wójt Gminy Kościerzyna, Grzegorz Piechowski. Ta inwestycja też ma być realizowana w przyszłym roku.

Radni uchwalili też nadanie nazw ulicom w Nowym Klinczu i Kościerzynie - Wybudowaniu. Będzie się to łączyło z wymianą dokumentów, ale gmina zapewnia, że będzie to bezpłatny akcja.

(ak)

 

Zapisz

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii