Tradycją I LO im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie stają się spotkania autorskie z ludźmi pióra. W murach Liceum gościli już Jacek Dehnel i Joanna Bator.

 

Oboje cenieni i wielokrotnie nagradzani twórcy najnowszej polskiej prozy. 20 lutego tego  roku odwiedził szkołę pisarz i muzyk - Paweł Sołtys (Pablopavo), nominowany do Literackiej Nagrody Nike w 2018 roku oraz laureat Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego, ustanowionej przez Bibliotekę Narodową. Oba wyróżnienia otrzymał za zbiór opowiadań „Mikrotyki”.

Wydarzenie rozpoczęło się od pytań, zadawanych przez prowadzących spotkanie uczniów.

- Zawsze obdarzam moich bohaterów współczuciem – stwierdził Sołtys, zapytany, dlaczego w jego opowiadaniach jest tak dużo zła i okrucieństwa. Odpowiadając na pytanie, czy historie z „Mikrotyków” wydarzyły się naprawdę, pisarz podkreślił: - Prawda jest taka, że te, które wydawały się najbardziej bliskie życia, zmyśliłem, zaś te, które wydawały się najmniej prawdopodobne, były bliskie  prawdy.

W drugiej części autorskiego popołudnia Paweł Sołtys podpisywał swoje książki. Ustawiła się długa kolejka osób pragnących otrzymać autograf pisarza.

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, gdyż po raz pierwszy szkoła współorganizowała je we współpracy z Biblioteką Miejską im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie. Było to możliwe dzięki życzliwości dyrektor tej instytucji, dr Justyny Kujach.

Warto dodać, że podczas wydarzenia byli obecni: Barbara Piepióra, naczelnik  Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie oraz Stefan Rymon-Lipinski, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie. Jak zwykle wśród gości nie zabrakło absolwentów liceum. Byli też czytelnicy miejskiej biblioteki.

To polonistyczne wydarzenie odbyło się w murach szkoły, która po raz kolejny uzyskała bardzo wysokie maturalne wyniki z języka polskiego, liczone metodą edukacyjnej wartości dodanej – EWD. W oszacowaniu punktowym to 5,8 pkt., co za lata 2017-2019 dało placówce piąte miejsce w województwie pomorskim na 108 badanych tą metodą liceów ogólnokształcących. Literackie spotkania, rozbudzając wśród uczniów czytelniczą pasję i stwarzając okazję do obcowania z kulturą wysoką, na pewno do tych sukcesów się przyczyniają.

(AK, GK)

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii