Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kościerzynie rozpoczyna rekrutację niepełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym do unijnego projektu pt. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Kościerzynie”.

 

Oferta skierowana jest do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 3 do 6 lat (w szczególnych przypadkach od 2,5 roku do 9 lat). Rodzice i opiekunowie mogą zgłaszać swoje dzieci w terminie do 20 lutego.

 

Dzieci objęte opieką będą uczestniczyć w wielu zajęciach edukacyjnych rozwijających ich różne umiejętności. SOSW zapewni specjalistyczne urządzenia i dydaktyczne pomoce niezbędne w prowadzeniu terapii, w pełni wyposażoną pracownię poznawania świata z wykorzystaniem stymulacji polisensorycznej. Ośrodek Specjalny w ramach projektu będzie też organizować wyjazdy na basen, do kina, teatru i do wielu miejsc, gdzie dzieci będą uczestniczyć w treningach samodzielności.

 

Jak zapewniają pomysłodawcy projektu, wysoki poziom zajęć umożliwią innowacyjne urządzenia multimedialne, takie jak tablety logopedyczne, Cyber Oko, urządzenie Play Attention, czy podłoga i monitory interaktywne.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dodatkowo zapewni rodzicom stały dostęp do specjalistycznych porad w zakresie wychowania oraz pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Rodzice zainteresowani udziałem ich dzieci w projekcie mogą poznać szczegóły w SOSW w Kościerzynie pod numerem 58 686 34 33 lub na stronie internetowej: Szczegóły.

(a)