Samorząd Województwa Pomorskiego inwestuje środki unijne w poprawę infrastruktury służby zdrowia. Nowe umowy na dofinansowanie z funduszy europejskich podpiszą władze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz spółki Bonamed z Jarcewa.

 

Dofinansowanie unijne dla projektów, w łącznej kwocie 17,4 mln zł, pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wdrażanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Projekt Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie będzie realizowany od czerwca 2019 roku do listopada 2020 roku. Inwestycja obejmie rozbudowę szpitala oraz zakup sprzętu medycznego. Zmodernizowany i doposażony zostanie Zakład Diagnostyki Obrazowej. Zakupiony zostanie m.in. tomograf komputerowy, ale także dwa aparaty RTG i dwa aparaty USG. Powstanie zabiegowa sala hybrydowa, dotąd dostępna tylko w Gdańsku. Celem inwestycji jest m.in. poprawa dostępności oraz podniesienie jakości usług medycznych w zakresie poprawy diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych. Łączna wartość inwestycji to prawie 16 mln zł. Dofinansowanie udzielone przez SWP ze środków funduszy europejskich wyniesie 13,5 mln zł.

 


– Co zawsze podkreślamy – zdrowie mieszkańców Pomorza jest dla nas priorytetem. Widać to w skali zaangażowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego środków unijnych, które są skierowane na rozwój infrastruktury szpitali, zakup nowoczesnego sprzętu oraz informatyzację podmiotów leczniczych. Łącznie z podpisywanymi obecnie umowami realizowane są na Pomorzu 34 projekty o wartości 724 mln zł. Dofinansowanie z programu regionalnego województwa pomorskiego wyniesie ponad 457 mln zł. Nowe Inwestycje w Kościerzynie i okolicy Chojnic to konsekwentnie realizowana przez samorząd polityka doposażania szpitali i przychodni w nowoczesny sprzęt, także – jak widać – poza granicami trójmiejskiej metropolii –  mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

W Jarcewie (gmina Chojnice) zostanie utworzony ośrodek rehabilitacji kardiologicznej, w tym 20 miejsc na rehabilitację stacjonarną i 20 miejsc na rehabilitację dzienną. Zakupionych zostanie 10 kompletów urządzeń do innowacyjnej rehabilitacji hybrydowej. Dzięki realizacji projektu unijnego przeszkolony zostanie także zespół fizjoterapeutów w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. Łączna wartość inwestycji to prawie 4,6 mln zł.

(r)

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii