Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstanie dokumentacja projektowa sześciu pomorskich linii kolejowych: Kartuzy-Sierakowice, Reda-Hel, Lębork-Nowa Wieś Lęborska, Lipusz-Kościerzyna, Lipusz-Bytów i w północnych dzielnicach Gdyni.

Umowy na dofinansowanie podpisano we wtorek (8 stycznia 2019 r.) w Urzędzie Marszałkowskim przez zarząd Województwa Pomorskiego i przedstawicieli PKP PLK S.A.

Unijne wsparcie będzie pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość pięciu projektów to prawie 17,5 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniesie ponad 12 mln zł. Dokumentacja przygotowana zostanie dla następujących tras na terenie województwa pomorskiego:

 

· linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy – Sierakowice (rewitalizacja i ewentualna elektryfikacja),

· linii kolejowej nr 213 na odcinku Reda – Hel,

· linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Nowa Wieś Lęborska (rewitalizacja i elektryfikacja),

· linii kolejowej nr 211 na odcinku Lipusz – Kościerzyna,

· linii kolejowej nr 212 na odcinku Lipusz – Bytów,

· linii kolejowej na terenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo (włączenie w system Pomorskiej Kolei Metropolitalnej).

Dzięki dokumentacji będzie można podjąć kolejne decyzje inwestycyjne takie jak: wykonanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwoleń na budowę, wyłonienie wykonawców robót i ostatecznie – przeprowadzenie rewitalizacji i modernizacji linii. Inwestycje poprawią dostępność transportu kolejowego na Pomorzu a – na niektórych trasach – zwiększy się prędkość taboru i przepustowość. Dokumentacje zostaną przygotowane do końca 2020 roku. Projekty inwestycyjne będą gotowe do realizacji w perspektywie finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027.

(r)

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii