- Aura tegorocznego lata umożliwia Powiatowi Kościerskiemu realizację aktualnie przeprowadzanych drogowych inwestycji - informuje Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Wykonawcy, którym powierzono przeprowadzenie remontów, realizują prace zgodnie z harmonogramem. Remonty i przebudowy zostały dofinansowane z budżetu państwa.

 

Oznacza to, że już we wrześniu i październiku będziemy cieszyć się z nowych nawierzchni na drogach powiatowych.

 

Aktualnie trwające remonty dróg powiatowych w powiecie kościerskim:

1. Droga powiatowa nr 2403G na odcinku Kościerzyna – Wdzydze
wartość robót budowlanych: 6,1 mln zł, długość remontowanego odcinka: 14,1 km, planowany termin zakończenia robót: wrzesień 2018 r., wykonawca robót: Skanska S.A.


2. Droga powiatowa nr 1934G na odcinku Papiernia – droga krajowa nr 20
wartość robót budowlanych: 1,7 mln zł, długość remontowanego odcinka: 3,4 km, planowany termin zakończenia robót: październik 2018 r., wykonawca robót: Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski3. Droga powiatowa nr 2201G na odcinku Grabowo Kościerskie – Puc
wartość robót budowlanych: 1, 09 mln zł, długość remontowanego odcinka: 4,8 km, planowany termin zakończenia robót: listopad 2018 r., wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o.4. Droga powiatowa nr 2406G na odcinku Konarzyny – Stara Kiszewa
wartość robót budowlanych: 2 mln zł, długość remontowanego odcinka: 4,2 km, planowany termin zakończenia robót: listopad 2018 r., wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o.
Ponadto zawarte zostały umowy na remonty i przebudowy następujących dróg powiatowych:

1. Droga powiatowa nr 2413G na odcinku Wielki Podleś – Dębogóry
wartość robót budowlanych: 527 tys. zł, długość remontowanego odcinka: 0,9 km, planowany termin zakończenia robót: wrzesień 2018 r.
wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o.


2. Droga powiatowa nr 2413G na odcinku Niedamowo - Sobącz
wartość robót budowlanych: 3,9 mln zł, długość remontowanego odcinka: 4,6 km, planowany termin zakończenia robót: listopad 2018 r., wykonawca robót: Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A.


3. Droga powiatowa nr 2413G na odcinku Sobącz – Małe Liniewo
wartość robót budowlanych: 1,1 mln zł, długość remontowanego odcinka: 2,5 km, planowany termin zakończenia robót: listopad 2018 r., wykonawca robót: Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A.


4. Droga powiatowa nr 2406G na odcinku Karsin - Cisewie
wartość robót budowlanych: 819 tys. zł długość remontowanego odcinka: 1,5 km, planowany termin zakończenia robót: październik 2018 r., wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych S.A.

Przygotowania do rozpoczęcia realizacji w br.

1. Kontynuacja odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1780G Trzebuń - Sominy i uzupełnienie ciągu pieszego ul. Kaszubska w Dziemianach

2. Remont drogi powiatowej 2401G na odcinku Lipusz-Tuszkowy,

(TS/Starostwo Powiatowe w Kościerzynie)

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 7_2006 copy
 • 4_2008 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • jedynka10-2014
 • 4_2009 copy
 • 2_2009 copy
 • 3_2007 copy
 • 1_2009 copy
 • 062012
 • 4_2005 copy
 • 2_2007 copy
 • 092012
 • jedynka12-2013
 • 10_2006 copy
 • 5_2007 copy
 • 9_2008 copy
 • 1_2007 copy
 • jedynka09-2014
 • 5_2009 copy
 • 5_2005 copy
 • 3_2005
 • 6_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • 5_2008 copy
 • 11_2006 copy
 • jedynka03-2013
 • 8_2008 copy
 • 6_2005
 • 12_2006 copy
 • 1_2005
 • jedynka6-2014
 • 8_2006 copy
 • 6_2007 copy
 • 1_2008 copy
 • 122012
 • 3_2008 copy
 • 4_2007 copy
 • 3_2006 copy
 • 5_2006 copy
 • 2_2006 copy
 • 2_2008 copy
 • 9_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 7_2007 copy
 • 7_2009 copy
 • 3_2009 copy
 • 7_2008 copy
 • 2_2005
 • jedynka12-2014
 • 1_2006 copy