Województwo pomorskie zamówiło pięć nowych składów elektrycznych. Firma Newag S.A. dostarczy pięcioczłonowe Elektryczne Zespoły Trakcyjne Impuls. Będą jeździć po pomorskich torach od 2019 roku.

 

A zgodnie z podpisaną umową (30 maja) na unijne dofinansowanie projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w zakresie elektryfikacji linii kolejowych nr 248 i 253 oraz planowanej elektryfikacji Bydgoszcz - Gdynia prowadzoną przez państwową spółkę PKP PLK jest spora szansa, że właśnie na tych trasach zostaną wprowadzone nowoczesne składy elektryczne firmy Newag.

 

W poniedziałek, 16 lipca w podpisaniu umowy na zakup co najmniej pięciu nowoczesnych pociągów wzięli udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, członek zarządu Ryszard Świlski oraz prezes firmy Newag S.A. Zbigniew Konieczek.

 

Pojazdy zostaną skierowane do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim na liniach: Słupsk – Lębork – Wejherowo - Gdynia Główna, Elbląg - Malbork - Tczew - Gdańsk Główny - Gdynia Główna, z możliwością obsługi połączeń na zelektryfikowanej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej: Gdańsk Główny/Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Port Lotniczy - Gdańsk Osowa - Gdynia Główna, Kościerzyna - Gdańsk- Gdynia, Kartuzy- Gdańsk, a także Kartuzy- Somonino w przypadku modernizacji linii do Kartuz oraz linii 201 z Kościerzyny przez Gdańsk Osowę do Gdyni oraz sfinansowania dokumentacji przygotowawczej w postaci Studium Wykonalności przedmiotowego projektu. Zakupione nowe pojazdy będą sukcesywnie zastępować wyeksploatowane i niespełniające oczekiwań mieszkańców pojazdy serii EN57.

 

Zamówiony przez województwo pojazd powinien roz­wi­jać pręd­ko­ść co najmniej 160 km/h. Wyprodukowany Impuls 45WE pomie­ści ponad 500 osób, w tym 225 na miej­scach sie­dzą­cych (min. 195 miejsc stałych, min. 30 miejsc uchylnych) oraz co najmniej 20 rowerów.

Całkowity koszt zakupu pięciu Impulsów dla województwa pomorskiego to około 123 mln zł. Ponad 92 mln zł unijnego dofinansowania zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aż 30,3 mln zł pochodzić będzie ze środków własnych samorządu województwa pomorskiego.

(es/umwp, ak)

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii