Powiatowe obchody Święta Policji odbyły się w środę, 18 lipca. W tym roku przypada 98 rocznica powstania Policji Państwowej. W kościerskim garnizonie, w ceremonialnej oprawie awanse na wyższe stopnie otrzymało 23 policjantów. W uroczystościach uczestniczył zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku insp. Robert Sudenis, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji współpracujących z policją.

Obchody policyjnego święta rozpoczęły się mszą świętą w kościele Świętej Trójcy w Kościerzynie w intencji policjantów, pracowników policji i ich rodzin. Kolejną częścią obchodów była uroczysta akademia w sali konferencyjnej urzędu miasta Kościerzyna, w trakcie której mundurowi odebrali awanse i odznaczenia. W tym roku podczas uroczystego apelu odbywającego się w ceremonialnej oprawie awansowanych na wyższe stopnie zostało 23 policjantów. Ponadto policjanci zostali odznaczeni medalami oraz odznakami. Srebrnym medalem za długoletnią służbę został odznaczony Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie insp. Marcin Piotrzkowski.


Po uroczystościach delegacje przeszły pod gmach przedwojennej komendy Policji Państwowej gdzie komendanci, Senator Rzeczpospolitej Polskiej Waldemar Bonkowski, starosta kościerski Alicja Żurawska, złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poległych policjantów w latach 1920-1940.

(pk) Fot. Adam Kiedrowski

0001
0002
0003
0004
0005
0006

 

Lista odznaczonych, wyróżnionych i awansowanych policjantów:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem o nadaniu odznaczeń za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej nadał

♦ Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
insp. Marcinowi Piotrzkowskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Kościerzynie

♦ Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
asp. Piotrowi Kwidzińskiemu asystentowi ds. prasowo - informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie

♦ Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
asp. szt. Wiesławowi Bielawie
Kierownikowi Referatu Wykroczeń, Dzielnicowych, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie

♦ Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Pani Hannie Radomskiej inspektorowi Zespołu Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie

♦ Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Pani Barbarze Czerwińskiej starszemu inspektorowi Zespołu Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie

Minister Spraw Wewnętrznych  Decyzją o nadaniu odznaki w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego nadał

♦ Brązową Odznakę Zasłużony Policjant
kom. Krzysztofowi Jaszewskiemu ekspertowi Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie

♦ Brązową Odznakę Zasłużony Policjant kom. Mariuszowi Perszewskiemu specjaliście Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie

♦ Brązową Odznakę Zasłużony Policjant
mł. asp. Michałowi Grocie asystentowi Zespołu Dochodzeniowo – Śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie

Wojewódzki Zarząd Zakładowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w woj. pomorskim wyróżnił dyplomem za wzorowo wykonywaną pracę  pracowników Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie :

♦ Panią Joannę Żydzianowską inspektora Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie
♦ Pana Janusza Dolnego mechanika samochodowego Zespołu Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie


Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie  mianowani z dniem 24 lipca 2018 roku na wyższe stopnie policyjne:

♦ na stopień komisarza Policji
podkom. Michał Nawrocki
podkom. Mariusz Perszewski


♦ na stopień aspiranta sztabowego Policji
st. asp. Sławomir Pinkiert

♦ na stopień starszego aspiranta Policji
asp. Krzysztof Cylkowski

♦ na stopień aspiranta Policji
mł. asp. Piotr Bronk
mł. asp. Rafał Szalewski

♦ na stopień młodszego aspiranta Policji
sierż. szt. Marcin Błaszkowski
sierż. szt. Mateusz Klasa
sierż. szt. Michał Kreft
sierż. szt. Dawid Stenka

♦ na stopień sierżanta sztabowego Policji
st. sierż. Mateusz Czapiewski
st. sierż. Krzysztof Freitag
st. sierż. Kamil Lemańczyk
st. sierż. Mateusz Podolski

♦ na stopień starszego sierżanta Policji
sierż. Mateusz Czucha
sierż. Tomasz Majkowski
sierż. Piotr Miler
sierż. Kamila Treder – Łada
sierż. Grzegorz Wysiecki
sierż. Tomasz Zalewski

♦ na stopień sierżanta Policji
st. post. Seweryn Paszylk
st. post. Krzysztof Rychlicki

♦ na stopień starszego posterunkowego Policji
post. Dominika Polak


Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie insp. Marcin Piotrzkowski z okazji Święta Policji wyróżnił funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie za zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych awansowaniem na wyższe stanowiska służbowe z dniem 1 sierpnia 2018 roku:

st. asp. Dawida Medykowskiego
na stanowisko specjalisty Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego  Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie

st. sierż. Kamilę Treder – Łada
na stanowisko asystenta Zespołu Dochodzeniowo - Śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie

st. sierż. Hieronima Nierzwickiego
na stanowisko asystenta Zespołu ds. Kryminalnych Posterunku Policji w Liniewie Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie

sierż. Seweryna Paszylka
na stanowisko referenta Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie

sierż. Krzysztofa Rychlickiego
na stanowisko referenta Zespołu ds. Prewencji Posterunku Policji w Liniewie Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie


Z okazji Święta Policji, Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie za osiągnięte wyniki w służbie wyróżnił nagrodami motywacyjnymi  61 policjantów i 24 pracowników policji oraz dodatkowo za osiągnięte wyniki w służbie wyróżniono 6 funkcjonariuszy (asp. szt. Krzysztofa Orlikowskiego, st. asp. Krzysztofa Cylkowskiego, asp. Waldemara Jeżewskiego, mł. asp. Artura Felskowskiego, sierż. szt. Norberta Nachmana i sierż. szt. Krystiana Sikorę) oraz jednego pracownika policji Krzysztofa Kwiatkowskiego nagrodami motywacyjnymi Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.


♦ Burmistrz Miasta Kościerzyna wyróżnił nagrodami rzeczowymi funkcjonariuszy

asp. szt. Łukasza Berta
mł. asp. Marcina Błaszkowskiego


♦ Wójt Gminy Kościerzyna wyróżnił nagrodami pieniężnymi dzielnicowych

 st. asp. Andrzeja Rużyłę
mł. asp. Dawida Heringa

♦ Wójt Gminy Liniewo, wyróżnił nagrodą rzeczową starszego dzielnicowego

asp. szt. Dariusza Kiżewskiego

♦ Wójt Gminy Stara Kiszewa wyróżnił nagrodami rzeczowymi funkcjonariuszy

asp. szt. Grzegorza Puzdrowskiego Kierownika Posterunku Policji w Liniewie
sierż. szt. Krzysztofa Freitaga


♦ Wójt Gminy Nowa Karczma wyróżnił nagrodą rzeczową dzielnicowego

asp. Bartłomieja Rekowskiego


♦ Wójt Gminy Dziemiany  wyróżnił nagrodą rzeczową funkcjonariusza

sierż. szt. Krystiana Sikorę


♦ Wójt Gminy Lipusz wyróżnił nagrodą rzeczową

asp. szt. Grzegorza Konopę Kierownika Posterunku Policji w Dziemianach


♦ Wójt Gminy Karsin  wyróżnił nagrodą rzeczową funkcjonariusza

asp. Waldemara Jeżewskiego z KPP Kościerzyna

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii