Strażacy i wszyscy wspierający straż pożarną obchodzili swoje święto. Powiatowe obchody dnia strażaka odbyły się 15 maja w ogródku jordanowskim w Kościerzynie.

Pojawili się w komplecie wszyscy najważniejsi rangą strażacy zawodowi oraz reprezentanci strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Towarzyszyli im wójtowie gmin, radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, starosta i członkowie zarządu powiatu kościerskiego. Była też posłanka z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Dorota Arciszewska - Mielewczyk. Był też i przemawiał Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński. Kościerskich strażaków reprezentował Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Klinkosz.

 

Głównym punktem uroczystości było publiczne uhonorowanie zasłużonych strażaków, a także osób wspierających działania straży. Wspomniano również, że w tym roku obchodzimy 100-lecie Niepodległości.

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

 

0001
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0019
0020
0021
0022
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0023

 

 

Medale, wyróżnienia, awanse, uznania honorowe otrzymali:


Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz aktywność w służbie społeczeństwu nadał następującym osobom:

 Brązowy Krzyż Zasługi

- mł. bryg. Tomasz Holc


Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

- mł. ogn. Sebastian Góra

- mł. ogn. Jan Hiller

- mł. ogn. Radosław Mądry

- mł. ogn. Sebastian Narloch

- mł. ogn. Paweł Treder

 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uznaniu osiągnięć na rzecz ochrony przeciwpożarowej, nadał:

 Srebrna Odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:

- mł. bryg. Tomasz Holc

 
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:

- podinsp. Tomasz Radomski

- st. kpt. Dariusz Radomski

- dh Roman Brunke – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Karsinie

- dh Grzegorz Piechowski - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościerzynie

- dh Rafał Zajko – Prezes OSP Raduń

 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, za osiągnięcia w służbie nadał

Dyplom Komendanta Głównego PSP:

 - st. kpt. Jacek Szyszka.

 
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie nadał:

 ♦ Złoty Znak Związku

- druh, st. ogn. w st. spocz. Wacław Potrykus z OSP Głodowo,

 
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

- druh Stanisław Turzyński z OSP Konarzyny

 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2018 r.  

stopień starszego brygadiera:

- bryg. Tomasz Klinkosz

♦ stopień starszego kapitana

- kpt. Leszek Słomiński

- kpt. Jacek Szyszka

 
♦ stopień kapitana

- mł. kpt. Radosław Zwara

 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2018 r.

stopień aspiranta sztabowego  

- st. asp. Mariusz Burandt

- st. asp. Wiesław Stefanowski

 
♦ stopień starszego aspiranta

- asp. Marek Duzowski

- asp. Waldemar Rafiński

 
Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku nadał z dniem 4 maja 2018 r.

stopień starszego ogniomistrza

- ogn. Zygmunt Jereczek

- ogn. Maciej Kosiecki

- ogn. Adelajdas Kosater-Raca

- ogn. Dawid Narloch

 
♦ stopień starszego ogniomistrza

- mł. ogn. Grzegorz Felski

 
♦ stopień młodszego ogniomistrza

- st. sekc. Marek Bednarek

- st. sekc. Dariusz Dunajski

- st. sekc. Tomasz Hering

 
♦ stopień starszego sekcyjnego

- sekc. Błażej Głodowski

 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie mianował na wyższe stanowiska służbowe następujących strażaków:

- st. kpt. Jacek Szyszka – na stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjnego

- st. str. Paweł Skwierawski – na stanowisko mł. ratownika

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie st. bryg. Tomasz Klinkosz, z okazji Dnia Strażaka wyróżnił pamiątkową grafiką osoby wspierające i współpracujące z  Państwową Strażą Pożarną:

Jana Zaborowskiego – Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego

Bożenę Barchańską – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Oddział Terenowy w Kościerzynie

Grzegorza Turzyńskiego – właściciela „Przystani  U Grzegorza”

Piotra Worzałę – ZPS Łubiana

druha Rafała Zajko –  OSP Raduń

druha Zenona Skwierawskiego – OSP Łubiana

 
Starosta Kościerski, Alicja Żurawska, z okazji Dnia Strażaka wyróżniła Dyplomem Uznania strażaków, którzy w 2017 roku wykazali się największym zaangażowaniem w działaniach ratowniczych w swoich gminach:

Gmina Dziemiany – druh Zenon Główczewski z OSP Dziemiany

Gmina Karsin – druh Jakub Miloch z OSP Karsin

Gmina Kościerzyna – druh Krzysztof Tuszkowski z OSP Wielki Klincz

Gmina Liniewo – druh Paweł Bałachowski z OSP Wysin

Gmina Lipusz – druh Sebastian Narloch z OSP Lipusz

Gmina Nowa Karczma – druh Marek Bruniecki z OSP Nowa Karczma

Gmina Stara Kiszewa – druh Arkadiusz Pfeiffer z OSP Stara Kiszewa 

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii