227 lat temu, 3 maja 1791 roku uchwalono Ustawę Rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja, regulującą stan prawny Rzeczypospolitej. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy od 1990 roku Święto Konstytucji 3 Maja. Jednocześnie w polskim kościele obchodzi się święto Matki Bożej Królowej Polski.

W Kościerzynie święto było obchodzone tradycyjnie przy pomniku twórcy naszego hymnu, Józefa Wybickiego. Punktualnie o godz. 12 uczestnicy obchodów przy akompaniamencie Orkiestry Dętej "Begama" odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, po czym delegacje składały wiązanki kwiatów. Kolejnym punktem powiatowych uroczystości był przemarsz na plac Jana Pawła II i msza święta z udziałem władz samorządowych, koncelebrowana przez proboszczów trzech kościerskich parafii. Homilię wygłosił proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. Antoni Bączkowski.

Kontynuacją radosnego święta był piknik w "Strzelnicy".

 

 

Dlaczego obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja?

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku i przyjęta tego samego dnia przez Sejm Czteroletni była pierwszą konstytucją w Europie, a drugą w świecie po Stanach Zjednoczonych. Była nowoczesnym, przełomowym aktem prawnym w historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów (Polski i Litwy). Stwarzała niesamowitą szansę na reformy i rozwój naszej Ojczyzny. Niestety, już wkrótce, bo po 4 latach nasi przodkowie stracili wolność, a Polska przez Prusy, Rosję i Austrię została wymazana z mapy Europy na 123 lata. Dlatego światli Polacy traktowali ten doniosły dokument jako "ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny". Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, już w następnym, 3 maja 1919 roku obchodzone jako święto państwowe. Jednakże tylko przez 20 lat, bo do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie, na wzór okupacyjnych władz hitlerowskich i sowieckich, święto zostało zdelegalizowane. Przekazywane było jednak w pamięci, a w latach 80. po stanie wojennym było świętem opozycyjnym, które, prawie co roku, nielegalnie obchodzone na ulicach wielkich miast, kończyło się zamieszkami, aresztowaniami i represjami wobec demonstrantów. Po Okrągłym Stole w 1989 roku przywrócone jako święto państwowe i znów obchodzone od 3 maja 1990 roku.

Skąd święto Matki Bożej Królowej Polski obchodzone 3 maja?

Wszystko zaczęło się od włoskiego jezuity, który 14 sierpnia 1608 roku w Neapolu przeżył objawienie, w którym miał usłyszeć słowa Matki Bożej "Jestem Królową Polski. Jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi". Po ogłoszeniu światu tego objawienia, w Polsce rozpoczął się kult maryjny związany właśnie z tym tytułem. Praktykowany przez polskich królów z jednej i prosty lud z drugiej trwał nieprzerwanie ponad 300 lat, aż do 23 października 1923 roku, kiedy przez papieską Kongregację do spraw Świętych Obrzędów wyznaczono datę 3 maja jako święto Matki Bożej Królowej Polski.

Warto dodać, że tereny dzisiejszego Pomorza, Polska utraciła już w 1772 roku, w wyniku pierwszego rozbioru, a odzyskała dopiero w 1920 r. Zabory więc na ziemi kaszubsko - pomorskiej trwały aż 148 lat.

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

0001
0002
0003
0004
0005
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014

 

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii