Harcerze z 23 Drużyny Harcerskiej "Remusowa Kara" z Łubiany składali kwiaty pod pomnikami Józefa Piłsudskiego i Józefa Wybickiego.

Harcerze podczas pobytu w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie przyjęli do swoich szeregów nowych członków. Przyrzeczenie harcerskie złożyły dwie druhny: Kornelia Penk i Amelia Borzyszkowska, obietnicę zuchową Antosia Kwidzińska. Pobyt na łonie przyrody obfitował w szlifowanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, terenoznawstwa, strzelania z wiatrówki oraz żeglarstwa.

W Święto Konstytucji 3 Maja harcerze złożyli wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym patrona garczyńskiego ośrodka - marszałka Józefa Piłsudskiego.

- Jak być patriotą kiedy nie ma wojny, kiedy nie ma zagrożenia?  - mówił do harcerzy Marek Wołoszyk dyrektor Powiatowego Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie. - Zawsze powtarzam tu, na apelach obozowych, że trzeba się uczyć, a później pracować, bo jeżeli w naszym kraju będą mądrzy i pracowici ludzie, to ten kraj będzie bogaty, a wy tworząc jego bogactwo już jesteście patriotami - mówił Marek Wołoszyk. - To pierwszy element jak być patriotą dzisiaj. A drugi element, to szacunek dla tradycji i historii swojego narodu, swojego państwa, do symboli narodowych - dodał dyrektor PCM w Garczynie.

 

Harcerze uczcili Święto Konstytucji nie tylko w Garczynie. Uczestniczyli także w Kościerzynie w uroczystości składania wiązanek kwiatów pod pomnikiem twórcy naszego hymnu narodowego, Józefa Wybickiego.

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii