Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak oraz prymas senior, arcybiskup Henryk Muszyński uświetnili swoją obecnością otwarcie ekspozycji w Muzeum Ziemi Kościerskiej poświęconą prymasowi z Kaszub, Honorowemu Obywatelowi Kościerzyny. Na uroczystość przybyły tłumy gości.

Urodzony w Kościerzynie 20 marca 1933 roku Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński i prymas Polski przekazał na rzecz Muzeum Ziemi Kościerskiej większość swoich bezcennych zbiorów, pamiątek, publikacji, a także przedmiotów codziennego użytku. To one stanowią trzon otwartej 17 kwietnia ekspozycji w kościerskim Ratuszu. Wśród przekazanych przedmiotów znajdują się zabytkowe meble, między innymi, biurko, przy którym powstawały dokumenty Kościoła w czasie pełnienia urzędów przez prymasa seniora, stolik, przy którym prymas podejmował światowe osobistości, bulle papieskie powołujące ks. Henryka Muszyńskiego na kościelne urzędy, ale także metryka urodzenia, świadectwa szkolne, zdjęcia i wiele archiwaliów związanych z życiem prymasa seniora.

Uroczystość otwarcia stałej ekspozycji w muzeum poprzedziła msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka w sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin.

Ekspozycję symbolicznie otworzyli prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, prymas senior arcybiskup Henryk Muszyński, biskup pelpliński Ryszard Kasyna, przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyny Teresa Preis i burmistrz Michał Majewski.

Wśród przybyłych do kościerskiego Ratusza byli też obecni i byli samorządowcy, rodzina i przyjaciele prymasa seniora. Był także rzecznik prasowy byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy, Andrzej Drzycimski, autor wywiadu - rzeki z arcybiskupem Muszyńskim. Nie brakowało wzruszających momentów, kiedy do honorowego obywatela podchodziły osoby pytając "czy mnie pamiętasz? Chodziliśmy razem do szkoły. Mam na imię...".

- Ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński podzielił się tym co jest także dorobkiem jego życia - powiedział prymas Wojciech Polak. - Te pamiątki, które zostaną tu w Kościerzynie, są wdzięcznością serca za to, że tu stąd, z tej ziemi wszystko to co los chrystusowy złożył w jego ręce, mógł tak obficie pomnożyć. Patrząc na to życie arcybiskupa, mam takie przeświadczenie, że jest ono podobne do trudu człowieka, który hojnie wrzuca ziarno w ziemię, a ziarno obumierając rodzi błogosławione owoce - mówi arcybiskup Polak. - Te błogosławione owoce są nie tylko w postaci materialnych pamiątek, które pokazują życie i drogę, jego posługę, jego oddanie Kościołowi i Chrystusowi, ale przed wszystkim poprzez osoby, które tak licznie tu przybywają. Dzieląc się tymi owocami z wami tutaj, zostawiając tu w Kościerzynie cząstkę swego serca, niech stąd nie tylko płynie pamięć o nim i wdzięczność dla jego pracy, ale także modlitwa, której tak wszyscy potrzebujemy - dodaje prymas Polski.

 - To była inicjatywa władz miejskich, bo ja nie śmiałbym z taką inicjatywą wystąpić, ale z ogromną wdzięcznością ją przyjąłem - powiedział nam prymas senior, abp Henryk Muszyński. - W przekazanych zbiorach jest wiele pamiątek, które wiążą się z moją posługą na Kaszubach. One w Gnieźnie nie mają takiego znaczenia, jakie mają tutaj, gdzie ludzie znają siebie i odczytują swoje własne dzieje. W Gnieźnie, gdyby zobaczyli tabakierę z napisem "chcemë le so zażëc?" - nikt by tego nie zrozumiał, a tu Kaszubi wiedzą o co chodzi. Pamiątki, które wiązały się z moją posługą w diecezji pelplińskiej w większości przekazałem, żeby kościerzacy mogli się także z tego cieszyć. A dzielona radość jest uwielokrotnioną radością i dziękuję kościerzakom, że ciągle mnie uznają za swojego, chociaż tyle lat mnie nie było w Kościerzynie - mówi nam prymas senior Henryk Muszyński.

-  Ogromnie dziękujemy księdzu prymasowi, że jako kościerzak przekazał większość swoich zbiorów właśnie do Muzeum Ziemi Kościerskiej. Dzięki temu możemy opowiadać turystom historię miasta przez pryzmat ich wielkich synów, którzy tworzyli historię i są rozpoznawalni nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej. Do takich ludzi należy ks. prymas senior Henryk Muszyński - powiedział nam dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej, Krzysztof Jażdżewski

Po otwarciu i obejrzeniu ekspozycji uroczystość przeniosła się do sali kina "Remus". Tam wyświetlono film w reżyserii Andrzeja Machowskiego pt. "Emisariusz kardynała" opowiadający o wojennych losach relikwii św. Wojciecha uratowanych przez niemieckiego żołnierza Wehrmachtu, Urbana Thelena, który potajemnie przewiózł szczątki świętego z Gniezna do Inowrocławia. Znaczący udział w dotarciu do prawdy o bohaterstwie Niemca miał właśnie metropolita gnieźnieński, abp Henryk Muszyński.

Odbyła się też promocja książki autorstwa prymasa seniora pt. "Posługa Słowu w prymasowskim Gnieźnie".

Warto dodać, 20 kwietnia mija 20 rocznica nadania pierwszego po wojnie tytułu Honorowego Obywatela Kościerzyny. Nadano je wówczas właśnie arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu.

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 4_2005 copy
 • jedynka09-2014
 • 10_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • 1_2008 copy
 • 3_2008 copy
 • 6_2006 copy
 • 7_2007 copy
 • 4_2008 copy
 • 4_2009 copy
 • 5_2007 copy
 • jedynka10-2014
 • 092012
 • 9_2006 copy
 • 2_2005
 • jedynka12-2014
 • 6_2007 copy
 • 4_2007 copy
 • 5_2009 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 5_2005 copy
 • jedynka03-2013
 • 2_2007 copy
 • 062012
 • 7_2008 copy
 • 1_2009 copy
 • 5_2006 copy
 • 3_2006 copy
 • 5_2008 copy
 • 2_2008 copy
 • 8_2006 copy
 • jedynka6-2014
 • 12_2006 copy
 • 3_2009 copy
 • 2_2009 copy
 • 9_2008 copy
 • 7_2006 copy
 • 7_2009 copy
 • 6_2005
 • 122012
 • 1_2005
 • 8_2008 copy
 • 2_2006 copy
 • 1_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 1_2007 copy
 • 11_2006 copy
 • 3_2007 copy
 • 3_2005
 • jedynka12-2013