W Starostwie Powiatowym w Kościerzynie 26 marca przeprowadzono etap powiatowy XIII Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W konkursie udział wzięło 14 uczniów, reprezentujących trzy szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest powiat kościerski: I Liceum Ogólnokształcące, Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 i Powiatowy Zespół Szkół Nr 3.

Corocznie organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Pomorskiego, przy współpracy Kuratorium Oświaty oraz starostw powiatowych. W powiecie kościerskim, organizatorem pierwszego etapu  było Starostwo Powiatowe w Kościerzynie oraz Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie.

Podczas etapu powiatowego, uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań obejmujących problematykę z zakresu wiedzy ogólnej o administracji publicznej, podstawowych wiadomości o powiecie kościerskim i województwie pomorskim, wiedzy o organizacji i kompetencjach samorządów terytorialnych gmin, powiatów i województw.

Po podliczeniu głosów okazało się, że czołowe miejsca zajęli uczniowie PZS Nr 1 w Kościerzynie, czyli popularnego „ekonomika”. Zwycięzcą został Piotr Cichosz, drugie miejsce zajął Adam Domaszk, natomiast trzecie, po zaciętej dogrywce, przypadło Tomaszowi Świeczkowskiemu. Opiekunem uczniów jest pani Katarzyna Wanta. Tym samym trójka ta będzie reprezentowała powiat kościerski w Finale Wojewódzkim Konkursu, który odbędzie się 12 kwietnia w Gdańsku. Starosta Alicja Żurawska, wręczając nagrody i pamiątkowe dyplomy, pogratulowała zwycięzcom i jednocześnie życzyła powodzenia podczas etapu wojewódzkiego.

(ts) Fot. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii