Gmina Kościerzyna chwali się na swojej urzędowej stronie internetowej, że uzyskała bardzo wysoką ocenę tzw. pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Pre-rating to wstępna ocena analizy kondycji finansowej jednostki samorządu, obejmująca wiarygodność i wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych.

Ocenę wystawiła Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego z Poznania. Ocena na poziomie inwestycyjnym oznacza bardzo dobry stan finansów publicznych Gminy Kościerzyna.
W piśmie skierowanym do wójta gminy Grzegorza Piechowskiego prezes zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego, Paweł Śliwiński, informuje:

"Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez Państwa. Jest to dowodem, iż w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie Państwo środkami publicznym (...). Badanie pre-ratingowe wykonała agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, a której wysokie kwalifikacje został potwierdzone przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie".

(r)

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii