Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie został wyróżniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za efektywność i skuteczność działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych.

Minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Stanisław Szwed wręczyli przedstawicielom powiatowych urzędów pracy okolicznościowe statuetki, dyplomy i wyróżnienia. Przyznano je m.in. za osiągnięcie najwyższej skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych, wykorzystanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy realizację zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców spoza UE w Polsce.

- Dziękuję Państwu za dotychczasowy wysiłek w poszukiwaniu rozwiązań i rozwiązywaniu trudnych problemów współczesnego rynku pracy - powiedziała minister Elżbieta Rafalska podczas konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 24 stycznia w Warszawie

Statuetkę od minister Rafalskiej odebrał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, Mirosław Ginter.

Z województwa pomorskiego wyróżniono także urzędy pracy w Kartuzach, Lęborku, Człuchowie i Gdańsku.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia to święto upamiętniające podpisanie w styczniu 1919 roku Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Ten dokument jest powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

 

(r) Fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej