Cztery lata temu pisaliśmy w artykule Mini rondo wielkiego marszałka, jak ówczesna Rada Miasta Kościerzyny wygłupiła się w 2013 roku nazywając najmniejsze rondo w Kościerzynie imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przypomnijmy, 20 grudnia 2013 roku radni miejscy uchwalili, że nowe rondo u zbiegu ulic Długiej, 8 Marca i Klasztornej będzie nosiło imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Postać tak wielkiego formatu, patronuje najmniejszemu kościerskiemu rondu. Kamienna wysepka ma zaledwie około 3 m średnicy. Nie przeszkadzało to ówczesnej radzie w podjęciu uchwały, gdzie w długim uzasadnieniu można było usłyszeć takie słowa, jak:

"Jako Naczelny Wódz wojsk polskich przeprowadził Piłsudski zwycięską wojnę z bolszewicką Rosją", "wywierał decydujący wpływ na wszystkie ważniejsze zagadnienia polityczne w Polsce", "Pełnił dwukrotnie urząd premiera", "Dla uhonorowania i upamiętnienia tak znaczącej postaci w historii Polski podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne".

Przed podjęciem uchwały jeden z radnych, Benedykt Karczewski, proponował, aby rondo nawiązywało do lokalnych tradycji. A że tuż przy rondzie stoi budynek Szkoły Podstawowej nr 1 - dawniej słynny w XIX i XX wieku Zakład Najświętszej Marii Panny Anielskiej, odebrany siostrom niepokalankom przez władzę ludową po II wojnie światowej, radny proponował, aby nazwa ronda właśnie przypominała tutejszą, kościerską historię, nawiązując do lokalnej tożsamości. Może nazwa byłaby długa, ale na pewno wiązałaby się historycznie z tym miejscem.

Radni uznali jednak jednogłośnie, że mikrorondo będzie nosić imię marszałka. Od tamtego momentu minęły cztery lata.

We wtorek, 5 grudnia 2017 roku marszałek Józef Piłsudski obchodził 150-lecie urodzin. Prezydent RP Andrzej Duda z tej okazji wygłosił orędzie.

Czy w Kościerzynie, której przedstawiciele tak chcieli uhonorować tę wielką, historyczną postać najmniejszym rondem, pamiętano o jubileuszu? Wygląda na to, że nie. Nikt nie organizował żadnych spotkań ani uroczystości. Nie składano oficjalnie żadnych kwiatów pod jego popiersiem obok pomnika Chrystusa Króla.

Udowadnia to tylko tezę, że nadanie imienia marszałka temu miejscu z patriotyzmem wiele wspólnego nie miało.

Dodatkowo należy powiedzieć, że z inicjatywy mieszkańca Kościerzyny, Jana Antczaka, więźnia stanu wojennego, miał powstać w parku pomiędzy ulicami Dworcową a Wojska Polskiego, skwer imienia Józefa Piłsudskiego. Miał być tam przeniesiony obecny Grób Nieznanego Żołnierza oraz popiersie marszałka spod pomnika Chrystusa Króla. 150-lecie miało być ukoronowaniem tej inicjatywy. Mimo wielu podpisów popierających inicjatywę, a zebranych przez Jana Antczaka, do niczego nie doszło. Pozostał żal i rozgoryczenie starszego już dziś człowieka.

Tekst i fot. Adam Kiedrowski

Najmniejsze rondo w Kościerzynie nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tle dawny budynek Zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej. Zdjęcie ze stycznia 2014 roku.

 

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii