Podczas sesji Rady Gminy Kościerzyna radni opowiedzieli się za podwyższeniem stawek za wodę i ścieki. Jednak nie wszystkich one obejmą w równym stopniu.

Stawki za wodę wzrosną o 5 groszy netto za metr sześcienny, czyli odbiorcy wody zapłacą teraz 4,10 zł brutto (z 8% podatkiem vat). Ceny za odbiór ścieków nie będą jednakowe na terenie całej gminy. Mieszkańców podłączonych do oczyszczalni ścieków we Wdzydzach podwyżka nie obejmie. Dotychczasowa cena 5,70 zł netto (6,15 zł brutto) pozostanie na tym samym poziomie.

Natomiast gospodarstwa odprowadzające ścieki do oczyszczalni w Wielkim Klinczu zapłacą więcej, z uwagi na wyższe koszty eksploatacji. Dotychczasowa stawka, wynosząca 4,70 zł netto za metr sześcienny ścieków, wzrośnie do 5 zł (co daje ostatecznie 5,40 zł z 8 % podatkiem vat). Wójt gminy, Grzegorz Piechowski uzasadnia tę podwyżkę wyższymi kosztami eksploatacji bardziej rozbudowanej sieci w Wielkim Klinczu (ponad 50 przepompowni), co przekłada się na wyższe koszty remontów i zużycia energii.

Wójt Piechowski chce jednak, by mieszkańcy w dłuższej perspektywie uchronili się przed podwyżkami, poprzez oszczędność energii. Jak? Gmina stworzyła projekt o wartości około 1 miliona euro (ponad 4 mln zł) na montaż na stacjach uzdatniania wody i dwóch oczyszczalniach paneli fotowoltaicznych. Teraz czeka na decyzję o dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W przyszłym roku zaplanowane zużycie energii zasilającej całą infrastrukturę związaną z oczyszczalnią w Wielkim Klinczu to 280 tys. złotych. Dzięki panelom fotowoltaicznym zużycie pobieranej energii od operatora może spaść o 30 - 40 %. - A to z kolei przełożyłoby się na zaoszczędzenie 60 - 70 groszy na jednym metrze sześciennym ścieków - mówi wójt Grzegorz Piechowski.

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

 

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii